Cicle Formatiu de Grau Superior en Transport i Logística

Formació d’orientació pràctica en planificació i gestió del transport de mercaderies i de viatgers a nivell nacional i internacional i d'activitats logístiques empresarials, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Projecte final de cicle

L’objectiu del projecte de Transport i Logística és que l’alumne sigui capaç d’aplicar els coneixements adquirits al llarg del CFGS i de demostrar l’assoliment de les diferents competències professionals a través del desenvolupament d’un projecte d’empresa. 

El projecte està tutoritzat per un professor del centre i es presenta davant d’un tribunal avaluador format per la direcció, un professor no vinculat amb la realització del projecte i/o un professional del sector.