Cicle Formatiu de Grau Superior en Transport i Logística

Formació d’orientació pràctica en planificació i gestió del transport de mercaderies i de viatgers a nivell nacional i internacional i d'activitats logístiques empresarials, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Pla d'estudis

El CFGS en Transport i Logística té una durada de dos cursos acadèmics i s’estructura per mòduls. Aquests mòduls estan integrats per diferents unitats formatives (assignatures) que persegueixen l’assoliment de les diferents competències bàsiques per a l’exercici de la professió. Alguns mòduls s’imparteixen al llarg dels dos cursos del CFGS.

PRIMER CURS SEGON CURS
Comecialització del transport i la logística (MP1) Logística d'aprovisionament (MP5)
Gestió administrativa del comerç internacional (MP2) Organització del transport de mercaderies (MP7)
Gestió administrativa del transport i la logística (MP3) Organització d'altres serveis de transport (MP10)
Gestió econòmica i financera de l'empresa (MP4) Projecte de transport i logística (MP14)
Logística d'emmagatzematge (MP6) Formació en centres de treball (pràctiques en empreses) (MP15)
Organització del transport de viatgers (MP8)  
 Transport internacional de mercaderies (MP9)  
 Formació i orientació laboral (MP13)  
Llengües estrangeres: Anglès (MP11) , Francès (MP12) i Xinès comercial (MP16)  Llengües estrangeres: Anglès (MP11) , Francès (MP12) i Xinès comercial (MP16) 


Llengües estrangeres

Donant resposta a les necessitats actuals del teixit empresarial català, el Centre de Formació Professional de la Fundació UAB posa especial èmfasi en el coneixement de les llengües estrangeres.

  • S’estudien l’anglès i el francès, a través d’activitats que plantegen situacions habituals del sector.
  • Per assegurar el ritme propi d’aprenentatge de cadascú, la formació en llengües es fa agrupant als estudiants per nivell de coneixement dels idiomes a cursar.
  • S’imparteixen matèries íntegrament en anglès, tant a primer com a segon curs.
  • En finalitzar els estudis, UAB Idiomes, centre acreditat per ACLES, certifica el nivell de competència lingüística en anglès i francès als estudiants equivalent al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MECR).
  • Per completar el perfil professional del Tècnic Superior en Transport i Logística, s’introdueix una tercera llengua estrangera, el xinès comercial, treballant els aspectes de la cultura, tradicions, protocols, costums i idioma xinès, posant l’accent en el paper que està jugant la Xina en les relacions comercials mundials.