Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional en anglès

Formació impartida en anglès d’orientació pràctica en planificació i gestió de mercaderies i en processos d’importació i exportació en l’àmbit internacional, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Pla d'estudis

El cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Comerç Internacional té una durada de dos cursos acadèmics i s’estructura per mòduls, integrats per diferents unitats formatives (assignatures), que tenen com a objectiu l’assoliment de les diferents competències bàsiques per a l’exercici de la professió. Alguns mòduls s’imparteixen al llarg dels dos cursos del CFGS.

PRIMER CURS SEGON CURS
Gestió administrativa del comerç internacional (MP01)  Mitjans de pagament internacionals (MP03) 
Finançament internacional (MP02)  Transport internacional de mercaderies (MP05) 
Gestió econòmica i financera de l'empresa (MP04)  Comerç digital internacional (MP10) 
Transport internacional de mercaderies (MP05)  Projecte de comerç internacional (MP14) 
Logística d'emmagatzematge (MP06)  Formació en centres de treball (pràctiques en empreses) (MP15)
Màrqueting internacional (MP07)   
Sistema d'informació de mercats (MP08)   
Negociació internacional (MP09)   
Formació i orientació laboral (MP13)   
Idiomes: Anglès (MP11)/Català (MP11) , Francès (MP12)/Castellà (MP12) i Xinès comercial (MP16)  Idiomes: Anglès (MP11)/Català (MP11) , Francès (MP12)/Castellà (MP12) i Xinès comercial (MP16) 

* En el cas de no tenir coneixements de català, cal matricular-lo com a primera llengua. 

**En el cas de no disposar de certificat de B1 o equivalent de castellà, els estudiants faran una prova de nivell amb UAB idiomes. Si els resultats són inferiors al B1, l'hauran de matricular com a segona llengua. 

Llengües estrangeres

Donant resposta a les necessitats actuals del teixit empresarial català, el Centre de Formació Professional de la Fundació UAB posa especial èmfasi en el coneixement de les llengües estrangeres.

  • S’estudien l’anglès/català i el francès/castellà, a través de la realització d’activitats que plantegen situacions habituals del sector.
  • Per assegurar el ritme propi d’aprenentatge de cadascú, la formació en llengües es fa agrupant als estudiants per nivell de coneixement dels idiomes a cursar.
  • S’imparteixen matèries íntegrament en anglès, tant a primer com a segon curs.
  • En finalitzar els estudis, UAB Idiomes, centre acreditat per ACLES, certifica el nivell de competència lingüística equivalent al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MECR) en anglès i francès als estudiants.
  • Per completar el perfil professional del Tècnic Superior en Comerç Internacional, s’introdueix una tercera llengua estrangera, el xinès comercial, treballant els aspectes de la cultura, tradicions, protocols, costums i idioma xinès, posant l’accent en el paper que està jugant la Xina en les relacions comercials mundials.