Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional en anglès

Formació impartida en anglès d’orientació pràctica en planificació i gestió de mercaderies i en processos d’importació i exportació en l’àmbit internacional, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Competència general

Planificar i gestionar la introducció i expedició de mercaderies, seguint els procediments establerts d’importació i exportació, i aplicant la legislació vigent.

Competències professionals

- Realitzar les gestions necessàries per a la constitució i posada en marxa d’una empresa comercial.
- Analitzar la informació dels actuals mercats internacionals per a suport en les operacions de compravenda internacional.
- Decidir l’entrada dels productes d’una empresa en el mercat exterior.
- Elaborar un pla de màrqueting.
- Buscar i contactar amb clients i proveïdors internacionals, gestionant els contractes mercantils internacionals.
- Gestionar les operacions d’importació i exportació i d'introducció i expedició de mercaderies.
- Gestionar les operacions financeres de comerç internacional.
- Organitzar l’emmagatzematge de les mercaderies.
- Gestionar el transport internacional de mercaderies i/o viatgers entre diferents països i mitjans de transport.
- Gestionar els mitjans de cobrament i pagament i les garanties i avals internacionals.
- Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip.
- Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat en les activitats professionals.
- Realitzar la gestió per a la creació i el funcionament d’una petita empresa.

Competències personals i socials

- Comunicar-se amb les llengües estrangeres, anglès i francès, amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit.
- Conèixer els protocols, costums i trets culturals essencials per a poder desenvolupar l’activitat comercial a la Xina.
- Ser capaç d'adaptar-se a les noves situacions laborals.
- Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa, creativitat i autonomia.
- Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat.
- Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat, utilitzant vies de comunicació eficaces.

Podeu consultar íntegrament les competències del títol de Tècnic Superior en Comerç Internacional a través del següent enllaç.