Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional en anglès

Formació impartida en anglès d’orientació pràctica en planificació i gestió de mercaderies i en processos d’importació i exportació en l’àmbit internacional, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Preinscripció i reserva de plaça

Període: del 23 de gener al 30 de juny

La preinscripció comença amb l'emplenament del formulari de sol·licitud en línia i l'enviament de tots els documents requerits. 

Els documents certificats han d'enviar-se per correu o ser lliurats a l'oficina d'administració perquè siguin validats abans de l'inici del termini d'inscripció.

No es reservarà cap plaça en el programa sense el pagament previ de la taxa de reserva (500 euros), que es deduirà de l'import de la matrícula. 

Cancel·lació d'una plaça reservada en el programa:

L'import total de la taxa de reserva només es retornarà en cas de cancel·lació del programa, per un error administratiu de l'escola, o quan la sol·licitud de visat no comunitari sigui rebutjada (caldrà aportar una prova documentada).

Excepcionalment, es podrà considerar la devolució del dipòsit de la matrícula abans de l'inici del període d'inscripció, sempre que s'acreditin causes imprevistes de caràcter personal que impedeixin a l'estudiant seguir el programa amb regularitat. 

Cancel·lació del programa

El centre es reserva el dret de cancel·lar el programa excepcionalment en el cas que no existeixi el nombre suficient de candidats/es per cursar-lo o per un altre motiu justificat.