Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 57 0 *
2020 71 30
2019 73 30
2018 93 30
2017 94 30
2016 90 30
2015 76 30
2014 52 30
2013 52 30
2012 55 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 95,35% 95,54%
2019 96,3% 97,28%
2018 98,88% 99,4%
2017 95,29% 95,29%
2016 94,61% 95,39%
2015 98,38% 98,3%
2014 96,81% 98,86%
2013 93,9% 93,24%
2012 99,31% 99,31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats