Pla d'estudis Grau en Genètica

Treball de fi de grau

El Treball Fi de Grau (TFG) és l'única assignatura obligatòria del quart curs als set Graus de la Facultat de Biociències. Té adjudicats 6 ECTS i la normativa que el regula és comú a tots els Graus. Es defineix com un treball autònom i individual on l'estudiant demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels seus estudis.

Més informació: TFG de la Facultat de Biociències