Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electr˛nica Industrial i AutomÓtica

Guies docents de les assignatures

TÝtol que s'obtÚ

Graduat/da en Enginyeria Electr˛nica Industrial i AutomÓtica

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Taula de crŔdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

PerÝode lectiu

Semestral.

RŔgim d’estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Mencions

Formaciˇ General
Menciˇ en Ind˙stria 4.0
Menciˇ en Rob˛tica i Visiˇ Artificial

Assignatures de formaciˇ bÓsica i obligat˛ries

1r curs 2n curs
1r semestre
-Física
-Matemàtiques
-Informàtica
-Empresa
-Antropologia
2n semestre
-Química
-Càlcul
-Expressió Gràfica
-Física Elèctrica
-Enginyeria Mediambiental

1r semestre
-Organització d'Empreses
-Sistemes Electrònics
-Estadística
-Teoria de Màquines i Mecanismes
-Automatismes i Mètodes de Control Industrial
2n semestre
-Ciència i Tecnologia de Materials
-Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
-Teoria de Circuits
-Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
-Resistència de Materials

3r curs 4t curs

1r semestre
-Tecnologia Electrònica
-Electrònica Digital i Microprocessadors
-Sistemes de Producció Industrial
-Electrotècnia
-Regulació Automàtica
-Projecte d'Enginyeria Electrònica I
2n semestre
-Veritat, Bondat i Bellesa
-Informàtica Industrial i Comunicacions
-Automatització Industrial
-Electrònica de Potència
-Instrumentació Electrònica
-Projecte d'Enginyeria Electrònica II

-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs  
-Pràctiques Professionals (*)
-Idioma (Anglès)
-Idioma (Alemany)
 
Menció en Indústria 4.0 Menció en Robòtica i Visió Artificial
-Internet Industrial de les Coses
-Tractament del Senyal i Anàlisi de Dades
-Sistemes Robotitzats
-Comunicacions Industrials
-Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
-Sistemes Robotitzats
-Tècniques Avançades de Control
-Comunicacions Industrials
-Robòtica Avançada
-Aplicacions de l'Electrònica Industrial
-Internet Industrial de les Coses


(*) Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte aquesta que és de 12

Calendari d’implantaciˇ

Aquesta titulació està totalment implantada.