Professorat Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Coordinació i equip de coordinació

Coordinador:
Miquel Àngel Amer i Boixareu

Professorat

Professorat de la titulació