Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Presentació

El Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica ofereix una panoràmica molt extensa d'aquest àmbit científic i professional en àrees tradicionals i en àrees emergents com ara l'automatització, la informàtica industrial, les comunicacions industrials o la robòtica. S'orienta a la formació dels enginyers en un sentit pràctic perquè adquireixin competències per a l'exercici de la professió, en àmbits molt diversos en tots els camps empresarials.

L'electrònica industrial i automàtica és una especialitat que prepara als futurs enginyers per aplicar l'electrònica en tots els camps industrials. Bon exemple seria l'automatització de les línies de producció en la fabricació en sèrie d’automòbils, electrodomèstics, embotelladores, productes alimentaris...tan en la tria dels components i sistemes electrònics com en la programació d'aquests sistemes (informàtica industrial) i el seu manteniment.

Un altre exemple seria el disseny o la reparació de plaques amb els seus circuits electrònics i la programació d'aquests circuits per fer equips electrònics de mesura (de temperatura, de cabal d'aigua, de velocitat, de pressió... ), control (de motors elèctrics, calefactors, banys químics, energies alternatives, robots... ) o centrals d'alarmes.

Un camp important és l’organització i direcció de la producció dins les empreses del sector electrònic i un altre camp és el dels tècnics comercials.

El principal tret diferenciador d’aquesta oferta formativa respecte a titulacions similars d'altres centres és la participació de les empreses en la formació dels alumnes. Així, en el darrer curs els alumnes duen a terme part de la seva formació en un entorn professional. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes fan una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat i acaben adquirint i consolidant competències. A més, aquests estudis inclouen un gran nombre de pràctiques en laboratoris amb equipaments didàctics d'última generació i totalment disponibles per als alumnes. A més, es fa un seguiment personalitzat del progrés dels estudiants mitjançant tutories universitàries.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per les matemàtiques i la física.
 • Coneixements d'informàtica.
 • Facilitat per al càlcul.
 • Sentit pràctic, de l'organització i del mètode.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Visió espacial i atenció al detall.
 • Bona habilitat manual.
 • Interès per la investigació.
 • Coneixements d'anglès.
S'aconsella tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química.

Sortides professionals

El títol de grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica proporciona la formació necessària per a l'aplicació dels dispositius electrònics i microelectrònics en l'automatització dels processos productius treballant, entre altres, amb microprocessadors, instruments electrònics, autòmats i robots.

 • Alguns dels perfils professionals on els titulats podran exercir les seves competències són:
 • Disseny, anàlisi, projecció i manteniment de sistemes electrònics i microelectrònics.
 • Gestió i organització comercial d'empreses de productes i sistemes electrònics.
 • Control de las màquines elèctriques, així com dels accionaments elèctrics.
 • Concepció, disseny, elaboració i manteniment de sistemes d'instrumentació, control automàtic i robotitzats.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador:
Miquel Àngel Amer i Boixareu

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial i orientació

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Calendari acadèmic 2018-2019

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit)
http://www.euss.es/
Campus de Barcelona
Codi de preinscripció: 21025
40 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 112,07 euros
Beques específiques: Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

Inici de classes: Setmana presemestral (només alumnes nous): 10/09/2018
Inici de curs (tots): 17/09/2018
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet. Possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició