Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Guies docents de les assignatures

Primer curs

Grans Temes de la Filosofia
Grans Temes de la Història
Introducció a la Lingüística
Literatura Comparada
Literatura Catalana del Segle XX - I
Literatura Catalana del Segle XX - II
Llatí
Llengua Catalana
Metodologia de l'Estudi de la Filologia Catalana

Segon curs

Fonaments Lingüístics de la Normativa
Fonologia Catalana
Gramàtica Històrica Catalana
Història Social de la Llengua Catalana
Lexicologia i Semàntica Catalanes
Literatura Catalana Medieval I
Literatura Catalana Medieval II
Literatura Catalana Moderna
Novel·la catalana del Segle XX
Poesia Catalana del Segle XX

Tercer curs

Dialectologia Catalana
Fonètica Catalana
Literatura Catalana del Segle XIX
Morfologia Catalana
Novel·la i Prosa Catalanes del segle XV
Poesia Catalana i Romanticisme
Poesia Catalana Medieval
Sintaxi Catalana

Quart curs

Treball de fi de grau

Optatives

Idioma Modern I - Alemany
Idioma Modern I - Anglès
Idioma Modern I - Èuscara
Idioma Modern I - Francès
Idioma Modern I - Gallec
Idioma Modern I - Grec Modern
Idioma Modern I - Italià
Idioma Modern I - Occità
Idioma Modern I - Portuguès
Idioma Modern II - Alemany
Idioma Modern II - Anglès
Idioma Modern II - Èuscara
Idioma Modern II - Francès
Idioma Modern II - Gallec
Idioma Modern II - Grec Modern
Idioma Modern II - Italià
Idioma Modern II - Occità
Idioma Modern II - Portuguès
Pràctiques externes
 
Menció de Llengua Catalana

Aspectes de la Fonètica Catalana
El Català com a Segona Llengua
Comentari Lingüístic de Textos
Fonologia Avançada
Lexicografia i Recursos per a l'Estudi del Lèxic
Qüestions de Gramàtica Comparada
Sintaxi Avançada
Sociolingüística Catalana
Variació Històrica de la Llengua Catalana

Menció de Literatura Catalana

Autors i Models de la Narrativa Catalana del Segle XX
Autors i Models de la Poesia Catalana del Segle XX
Gèneres Periodístics i Memorialisme en la Literatura Catalana
Literatura Catalana: Tendències Actuals
Narrativa Catalana del Segle XIX
Narrativa Meravellosa Catalana Medieval
Poesia Catalana Moderna
Teatre Català Actual
Teatre Català Modern i Contemporani

Menció de Literatura Comparada

Crítica Literària i Cultural (ss. XX-XXI)
Literatura, Gèneres i Sexualitats
Literatura Comparada i Estudis Culturals
Pensament Literari
Teoria i Anàlisi de la Narrativa
Teoria i Anàlisi de la Poesia
Teoria i Anàlisi del Teatre
Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
Tradició Literària Occidental I
Tradició Literària Occidental II

Menció de Lingüística

Adquisició del Llenguatge
Bases Biològiques del Llenguatge
Fonètica i Fonologia
Llenguatge, Cultura i Cognició
Morfologia i Sintaxi
Semàntica i Pragmàtica
Sociolingüística
Tecnologies del Llenguatge
Teoria del Llenguatge
Tipologia Lingüística

TAMBÉ PODEU CONSULTAR LES GUIES DOCENTS A LA PÀGINA
http://ddd.uab.cat/collection/procur