Pla d'estudis Grau en Infermeria

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106102 - Ciències Psicosocials

 106105 - Comunicació i TIC

 106103 - Cultura, Societat i Salut

 106097 - Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I

 106096 - Estructura del Cos Humà

 106098 - Funció del Cos Humà II

 106104 - Metodologia Científica i Bioestadística

 106099 - Nutrició

 106107 - Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria

 106106 - Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria

2n curs

 106101 - Comunicació Terapèutica

 106100 - Farmacologia

 106110 - Cures Infermeres a l’Adult I

 106109 - Educació per a la Salut

 106108 - Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria

 106118 - Infermeria Familiar i Comunitària

 106120 - Pràcticum I

 106121 - Pràcticum II

 106119 - Salut Pública

 106116 - Simulació I

3r curs

 106115 - Cures en Infermeria en Situacions Complexes

 106113 - Cures Infermeres en el Procés d’Envellir

 106112 - Cures Infermeres en la Infància, l’Adolescència i a la Dona

 106111 - Cures Infermeres a l’Adult II

 106114 - Cures Infermeres en Salut Mental

 106122 - Pràcticum III

 106123 - Pràcticum IV

 106124 - Pràcticum V

4t curs

 106125 - Pràcticum VI

 106126 - Pràcticum VII

 106117 - Simulació II

 106127 - Treball de Final de Grau

Optatives

 106130 - Addiccions i Toxicomanies

 106135 - Creuant Fronteres

 106134 - Cuidar i Acompanyar fins al Final de la Vida

 106133 - Cures Avançades d’Infermeria en l’Adult Gran

 106132 - Cures d’Infermeria en l’Atenció Hospitalària Pediàtrica

 106131 - Cures d’Infermeria en l’Atenció Primària de Salut Infantil

 106128 - Educació Afectivosexual

 106129 - Intervencions en Salut Mental

 106136 - Pràctiques Externes en Infància i Salut

 106137 - Pràctiques Externes en Salut Mental al Llarg de la Vida

 106138 - Pràctiques Externes en Vellesa i Salut

 106139 - Pràctiques Externes Integrades

 106140 - Salut i Metodologies de Recerca Qualitativa