Pla d'estudis Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101100 - Ciència política

 101077 - Economia política

 101105 - Fonaments de sociologia

 106737 - Introducció a l'Anàlisi de Dades

 101099 - Política i món contemporani

 106738 - Relacions internacionals

2n curs

 101114 - Administració i polítiques públiques

 101075 - Comportament polític

 106739 - Fonaments del dret públic

 101104 - Metodologia de l'anàlisi política

 101118 - Pensament polític

 101078 - Política espanyola

3r curs

 106742 - Anàlisi Electoral

 101111 - Gestió pública

 101083 - Institucions i política de la Unió Europea

 101081 - Política comparada I

 101080 - Política comparada II

 101084 - Política econòmica i economia del sector públic

 101090 - Sistema internacional contemporani

 101102 - Tècniques de recerca

4t curs

 104093 - Treball de Final de Grau

Optatives

 101113 - Anàlisi de les polítiques públiques

 101097 - Anàlisi de polítiques exteriors

 101096 - Anàlisi i resolució de conflictes

 101074 - Comunicació i opinió pública

 101098 - Demografia

 101121 - Dret administratiu (2021-22)

 101120 - Dret constitucional

 101119 - Dret internacional públic (2021-22)

 101087 - Economia espanyola

 101086 - Economia i comerç internacional

 101085 - Finances públiques (2021-22)

 101110 - Govern local

 101109 - Govern multinivell (2021-22)

 101088 - Habilitats professionals

 101108 - Negociació d'intervencions públiques

 101095 - Organitzacions internacionals

 101072 - Partits

 101082 - Política catalana

 101094 - Política exterior espanyola

 101093 - Política internacional europea

 101107 - Polítiques comunitàries

 101122 - Pràctiques externes

 101092 - Problemes actuals de les relacions internacionals (2021-22)

 101089 - Teoria de les relacions internacionals

 101117 - Teoria política