Programes de mobilitat

Coordinador d'intercanvis: Francesc Serra (Francesc.Serra@uab.cat)

Per a més informació: intercanvis.politiques@uab.cat

Podeu consultar l'apartat Mobilitat internacional