Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Podeu consultar el  vostre calendari d’automatrícula a partir del 15 de juliol de 2019  a sia.uab.cat , hi trobaràs el dia i l’hora per poder formalitzar la matrícula.
 

Formulari de sol·licitud

Formulari matrícula
Pla d'estudis del Grau de Periodisme (791)

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

9 i 10 de setembre de 2019: Els alumnes de primer curs tindran activitats d'acollida .

Inici de l’activitat docent : 12 de setembre de 2019

 

Informació relacionada

Per fer l'automatrícula cal tenir actualitzades:

  • les dades bancàries, en el cas de que siguin diferents a les del curs anterior les podeu actualitzar en el mateix moment de fer l'automatrícula.
  • les dades dels membres de famílies nombroses, si escau.
Matrícula:
  • Per poder matricular assignatures noves cal matricular abans les assignatures troncals i obligatòries matriculades prèviament i pendents de superar.
  • L’anul·lació de la matrícula, sencera o parcial, no comportarà la devolució de l'import.

Consulta de la paraula clau per fer l'automatrícula
Avís Modificacions Matrícula
Autorització Domiciliació Sepa
Avís pagament de la matrícula mitjançant el prèstec AGAUR
Informació important per a becaris
Calendari de Modificacions de Matrícula 1r quadrimestre
Calendari de Modificacions de Matrícula 2n quadrimestre
Documents interoperables en el procés de matrícula
Document de consentiment per a la Consulta i obtenció de documents

Més informació

Per fer l'automatrícula cal tenir actualitzades:

  • les dades bancàries, en el cas de que siguin diferents a les del curs anterior les pdeu actualitzar en el mateix moment de fer l'automatrícula.
  • les dades dels membres de famílies nombroses, si escau.
Matrícula:
  • Per poder matricular assignatures noves cal matricular abans les assignatures troncals i obligatòries matriculades prèviament i pendents de superar.
  • L’anul·lació de la matrícula, sencera o parcial, no comportarà la devolució de l'import.