Pla d'estudis Grau en Periodisme

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Periodisme

Horaris

Primer Periodisme grup 1 - Curs 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Primer Periodisme grup 2 - Curs 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Segon Periodisme grup 1 - Curs 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Segon Periodisme grup 2 - Curs 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Tercer Periodisme grup 1 - Curs 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Tercer Periodisme grup 2 - Curs 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

Quart Periodisme - Curs 2024-2025 (provisional) (última actualització 26 de juny de 2024)

A partir del dia 6 de setembre 2024, heu de consultar els horaris i l'aulari actualitzats  a través del mòdul Consulta d'horaris al sia.uab.es

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   48 12  
4t curs   12 36 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Història de la Comunicació
- Fonaments Tecnològics del Periodisme
- Expressió i Argumentació en Català
- Història Contemporània de Catalunya i Espanya
- Escriptura Periodística I
2n semestre
- Estructura Social i Política
- Estructura de la Comunicació
- Llenguatges Audiovisuals
- Expressió i Argumentació en Espanyol
- Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals
1r semestre
- Teories de la Comunicació
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació
- Fonts, Tècniques i Organització del Treball Pediodístic
2n semestre
- Teoria i Estructura Econòmica
- Dret de la Comunicació i Deontologia Professional
- Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics
Anual
- Escriptura Periodística II
- Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals
3r curs 4t curs
1r semestre
- Gèneres Periodístics d'Opinió
- Periodisme de Dades
- Història del Periodisme
- Gestió de Continguts Multimèdia i Interactius
2n semestre
- Polítiques de Comunicació
- Economia de la Comunicació
- Mètodes de Recerca en Comunicació
- Informatius en Radio i Televisió
- Treball de Final de Grau
- Pràctiques Externes
 

Assignatures optatives

3r i 4t cursos  

- Disseny i Composició Visual
- Teoria i Pràctica del Documental
- Periodisme d'Investigació
- Comunicació Intercultural
- Periodisme Literari
- Periodisme Internacional
- Periodisme de Proximitat
- Periodisme Cultural
- Periodisme de Viatges
- Periodisme Científic i de Salut
- Periodisme Polític
- Periodisme Esportiu
- Producció en les Indústries de la Comunicació
- Fotoperiodisme
- Producció Periodística Multiplataforma (UAB Campus Mèdia)
- Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica
- Comunicació i Opinió Pública
- Semiòtica de la Comunicació
- Comunicació i Estudis de Gènere
- Models de Negoci d'Empreses Comunicatives
- Eines i Recursos Lingüístiques per al Llenguatge Periodístic en Espanyol
- Eines i Recursos Lingüístiques per al Llenguatge Periodístic en Català
- Perspectiva Històrica del Món Contemporani
- Documentació Periodística
- Relacions Internacionals
- Anàlisi d'Audiències Digitals
 

 

Desprogramació d'assignatures

Taula de docència alternativa i adaptacions del pla 971 al pla1432

Extinció dels estudis

Extinció de les titulacions de Grau