Pla d'estudis Grau en Periodisme

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103855 - Estructura de la Comunicació

 103045 - Estructura Social i Política

 104970 - Expressió i Argumentació en Català

 104972 - Expressió i Argumentació en Espanyol

 103107 - Història Contemporània de Catalunya i Espanya

 103854 - Història de la Comunicació

 104983 - Llenguatges Audiovisuals

 104971 - Escriptura Periodística I

 104990 - Fonaments Tecnològics del Periodisme

 104973 - Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals

2n curs

 103852 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 103127 - Teoria i Estructura Econòmica (2023-24)

 103851 - Teories de la Comunicació

 104980 - Dret de la Comunicació i Deontologia Professional

 104989 - Escriptura Periodística II

 104974 - Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic

 104984 - Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics

 104987 - Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals

3r curs

 103098 - Economia de la Comunicació

 104975 - Gèneres Periodístics d'Opinió

 104986 - Gestió de Continguts Multimèdia i Interactius

 104985 - Història del Periodisme

 103118 - Informatius en Ràdio i Televisió

 103858 - Mètodes de Recerca en Comunicació

 104991 - Periodisme de Dades

 103095 - Polítiques de Comunicació

4t curs

 104981 - Pràctiques Externes

 103128 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104996 - Anàlisi d'Audiències Digitals

 103125 - Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica

 103101 - Comunicació i Estudis de Gènere

 104979 - Comunicació i Opinió Pública

 103099 - Comunicació Intercultural

 103857 - Disseny i Composició Visual

 103079 - Documentació Periodística

 107554 - Eines i Recursos Lingüístics per al Llenguatge Periodístic en Català

 107553 - Eines i Recursos Lingüístics per al Llenguatge Periodístic en Espanyol

 103119 - Fotoperiodisme

 104994 - Models de Negoci d'Empreses Comunicatives

 104988 - Periodisme Científic i de Salut

 103091 - Periodisme Cultural

 103090 - Periodisme de Proximitat

 104976 - Periodisme de Viatges

 103089 - Periodisme d'Investigació

 103087 - Periodisme Esportiu

 103085 - Periodisme Internacional

 104992 - Periodisme Literari

 104977 - Periodisme Polític

 104982 - Perspectiva Històrica del Món Contemporani

 104993 - Producció en les Indústries de la Comunicació

 104978 - Producció Periodística Multiplataforma (UAB Campus Mèdia)

 103112 - Relacions Internacionals

 103042 - Semiòtica de la Comunicació

 103031 - Teoria i Pràctica del Documental