Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103855 - Estructura de la Comunicació  CAT ESP

103045 - Estructura Social i Política  CAT ESP

103107 - Història Contemporània de Catalunya i Espanya  CAT ESP

103854 - Història de la Comunicació  CAT ESP

2n curs

103852 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació  CAT ESP

103127 - Teoria i Estructura Econòmica  CAT ESP

103851 - Teories de la Comunicació  CAT ESP

3r curs

103098 - Economia de la Comunicació  CAT ESP

103118 - Informatius en Ràdio i Televisió  CAT ESP ENG

103858 - Mètodes de Recerca en Comunicació  CAT ESP

103095 - Polítiques de Comunicació  CAT ESP

4t curs

103128 - Treball de Final de Grau  CAT ESP

Optatives

103101 - Comunicació i Estudis de Gènere  CAT ESP

103099 - Comunicació Intercultural  CAT ESP

103125 - Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica  CAT ESP

103857 - Disseny i Composició Visual  CAT(2017-18)

103079 - Documentació Periodística  CAT ESP

103119 - Fotoperiodisme  CAT ESP

103091 - Periodisme Cultural  CAT ESP

103089 - Periodisme d'Investigació  CAT ESP

103090 - Periodisme de Proximitat  CAT ESP

103087 - Periodisme Esportiu  CAT ESP

103085 - Periodisme Internacional  CAT ESP

103112 - Relacions Internacionals  CAT ESP

103042 - Semiòtica de la Comunicació  CAT ESP

103031 - Teoria i Pràctica del Documental  CAT ESP