Pla d'estudis Grau en Periodisme

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103855 - Estructura de la Comunicació (2020-21)

 103045 - Estructura Social i Política (2020-21)

 104970 - Expressió i Argumentació en Català

 104972 - Expressió i Argumentació en Espanyol (2020-21)

 103107 - Història Contemporània de Catalunya i Espanya (2020-21)

 103854 - Història de la Comunicació (2020-21)

 104983 - Llenguatges Audiovisuals (2020-21)

 104971 - Escriptura Periodística I (2020-21)

 104990 - Fonaments Tecnològics del Periodisme (2020-21)

 104973 - Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals (2020-21)

2n curs

 103852 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació (2020-21)

 103127 - Teoria i Estructura Econòmica

 103851 - Teories de la Comunicació (2020-21)

 104980 - Dret de la Comunicació i Deontologia Professional (2020-21)

 104989 - Escriptura Periodística II (2020-21)

 104974 - Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic (2020-21)

 104987 - Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals (2020-21)

 104984 - Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics

3r curs

 103098 - Economia de la Comunicació (2020-21)

 103118 - Informatius en Ràdio i Televisió (2020-21)

 103095 - Polítiques de Comunicació (2020-21)

4t curs

 103080 - Pràcticum (2020-21)

 104981 - Pràctiques Externes

 103128 - Treball de Fi de Grau (2020-21)

Optatives

 103101 - Comunicació i Estudis de Gènere (2020-21)

 103099 - Comunicació Intercultural (2020-21)

 103125 - Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica (2020-21)

 103857 - Disseny i Composició Visual (2020-21)

 103079 - Documentació Periodística (2020-21)

 103119 - Fotoperiodisme (2020-21)

 103091 - Periodisme Cultural (2020-21)

 103089 - Periodisme d'Investigació (2020-21)

 103090 - Periodisme de Proximitat (2020-21)

 103087 - Periodisme Esportiu (2020-21)

 103085 - Periodisme Internacional (2020-21)

 103112 - Relacions Internacionals (2020-21)

 103042 - Semiòtica de la Comunicació (2020-21)

 103031 - Teoria i Pràctica del Documental (2020-21)

 103123 - Comunicació i Salut (2020-21)

 103860 - Comunicació Política (2020-21)

 103591 - Comunicació Política, Democràcia i Opinió Pública (2020-21)

 103126 - Comunicació, Cooperació i Desenvolupament (2020-21)

 103120 - Documental Periodístic (2020-21)

 103121 - Gabinets de Premsa i Comunicació (2020-21)

 103097 - Gestió de Continguts Digitals (2020-21)

 103102 - Infografia, Animació i Espais Virtuals (2020-21)

 103078 - Literatura Catalana Contemporània (2020-21)

 103081 - Moviments Socials Contemporanis (2020-21)

 103092 - Periodisme Científic (2020-21)

 103086 - Periodisme i Societat (2020-21)

 103084 - Periodisme Mediambiental i de Viatges (2020-21)

 103083 - Periodisme Polític i Parlamentari (2020-21)

 103105 - Política Mundial Comparada (2020-21)

 103115 - Producció Periodística Multiplataforma (2020-21)

 103104 - Sistema Polític Espanyol i Català (2020-21)

 103093 - Tendències de Desenvolupament d'Internet (2020-21)