Pla d'estudis Grau en Periodisme

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103855 - Estructura de la Comunicació

 103045 - Estructura Social i Política

 104970 - Expressió i Argumentació en Català

 104972 - Expressió i Argumentació en Espanyol

 103107 - Història Contemporània de Catalunya i Espanya

 103854 - Història de la Comunicació

 104983 - Llenguatges Audiovisuals

 104971 - Escriptura Periodística I

 104990 - Fonaments Tecnològics del Periodisme

 104973 - Redacció i Locució en Mitjans Audiovisuals

2n curs

 103852 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació

 103127 - Teoria i Estructura Econòmica

 103851 - Teories de la Comunicació

 104980 - Dret de la Comunicació i Deontologia Professional

 104989 - Escriptura Periodística II

 104974 - Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic

 104987 - Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals

 104984 - Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics

3r curs

 103098 - Economia de la Comunicació

 103096 - Història del Periodisme a Catalunya i Espanya

 103118 - Informatius en Ràdio i Televisió

 103095 - Polítiques de Comunicació

 103082 - Teoria i Pràctica del Periodisme Especialitzat

4t curs

 103080 - Pràcticum

 103128 - Treball de Final de Grau

Optatives

 103124 - Comunicació Empresarial i Institucional

 103125 - Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica

 103857 - Disseny i Composició Visual

 103079 - Documentació Periodística

 103119 - Fotoperiodisme

 103103 - Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia

 103091 - Periodisme Cultural

 103088 - Periodisme Econòmic

 103850 - Perspectiva Històrica del Món Contemporani en Periodisme

 103031 - Teoria i Pràctica del Documental

 103101 - Comunicació i Estudis de Gènere

 103123 - Comunicació i Salut

 103099 - Comunicació Intercultural

 103860 - Comunicació Política

 103591 - Comunicació Política, Democràcia i Opinió Pública

 103126 - Comunicació, Cooperació i Desenvolupament

 103120 - Documental Periodístic

 103121 - Gabinets de Premsa i Comunicació

 103097 - Gestió de Continguts Digitals

 103102 - Infografia, Animació i Espais Virtuals

 103078 - Literatura Catalana Contemporània

 103081 - Moviments Socials Contemporanis

 103092 - Periodisme Científic

 103089 - Periodisme d'Investigació

 103090 - Periodisme de Proximitat

 103087 - Periodisme Esportiu

 103086 - Periodisme i Societat

 103085 - Periodisme Internacional

 103084 - Periodisme Mediambiental i de Viatges

 103083 - Periodisme Polític i Parlamentari

 103105 - Política Mundial Comparada

 103115 - Producció Periodística Multiplataforma

 103112 - Relacions Internacionals

 103042 - Semiòtica de la Comunicació

 103104 - Sistema Polític Espanyol i Català

 103093 - Tendències de Desenvolupament d'Internet