Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103855 - Estructura de la Comunicació  CAT ESP ENG

103045 - Estructura Social i Política  CAT ESP ENG

104970 - Expressió i Argumentació en Català  CAT ESP ENG

104972 - Expressió i Argumentació en Espanyol  CAT ESP ENG

103107 - Història Contemporània de Catalunya i Espanya  CAT ESP ENG

103854 - Història de la Comunicació  CAT ESP ENG

104971 - Escriptura Periodística I  CAT ESP ENG

2n curs

103852 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació  CAT ESP ENG

103127 - Teoria i Estructura Econòmica  CAT ESP ENG

103851 - Teories de la Comunicació  CAT ESP ENG

103106 - Deontologia Periodística i Llibertat d'Expressió  CAT ESP ENG

103109 - Escriptura Periodística en Multimèdia i Interactius  CAT ESP ENG

103858 - Mètodes de Recerca en Comunicació  CAT ESP ENG

103114 - Mètodes, Tècniques, Fonts i Organització del Treball Periodístic  CAT ESP ENG

103116 - Producció i Expressió Audiovisual  CAT ESP ENG

103859 - Producció i Expressió Periodística en Multimèdia i Interactius  CAT ESP ENG

103117 - Producció, Expressió i Disseny en Premsa  CAT ESP ENG

3r curs

103098 - Economia de la Comunicació  CAT ESP ENG

103096 - Història del Periodisme a Catalunya i Espanya  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103118 - Informatius en Radi i Televisió  CAT ESP ENG

103095 - Polítiques de Comunicació  CAT ESP ENG

103082 - Teoria i Pràctica del Periodisme Especialitzat  CAT ESP ENG

4t curs

103080 - Pràcticum  CAT ESP ENG

103128 - Treball de Fi de Grau  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

Optatives

103124 - Comunicació Empresarial i Institucional  CAT ESP ENG

103125 - Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica  CAT ESP ENG

103857 - Disseny i Composició Visual  CAT ESP ENG

103079 - Documentació Periodística  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103119 - Fotoperiodisme  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103103 - Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103091 - Periodisme Cultural  CAT ESP ENG

103088 - Periodisme Econòmic  CAT ESP ENG

103850 - Perspectiva Històrica del Món Contemporani en Periodisme  CAT ESP ENG

103031 - Teoria i Pràctica del Documental  CAT ESP ENG

103101 - Comunicació i Estudis de Gènere  CAT ESP ENG

103123 - Comunicació i Salut  CAT ESP ENG

103099 - Comunicació Intercultural  CAT ESP ENG

103860 - Comunicació Política  CAT ESP ENG

103591 - Comunicació Política, Democràcia i Opinió Pública  CAT ESP ENG

103126 - Comunicació, Cooperació i Desenvolupament  CAT ESP ENG

103120 - Documental Periodístic  CAT ESP ENG

103121 - Gabinets de Premsa i Comunicació  CAT ESP ENG

103097 - Gestió de Continguts Digitals  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103102 - Infografia, Animació i Espais Virtuals  CAT ESP ENG

103078 - Literatura Catalana Contemporània  CAT ESP ENG

103081 - Moviments Socials Contemporanis  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103092 - Periodisme Científic  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103089 - Periodisme d'Investigació  CAT ESP ENG

103090 - Periodisme de Proximitat  CAT ESP ENG

103087 - Periodisme Esportiu  CAT ESP ENG

103086 - Periodisme i Societat  CAT ESP ENG

103085 - Periodisme Internacional  CAT ESP ENG

103084 - Periodisme Mediambiental i de Viatges  CAT ESP ENG

103083 - Periodisme Polític i Parlamentari  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

103105 - Política Mundial Comparada  CAT ESP ENG

103094 - Polítiques de Comunicació i Indústries Culturals  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103115 - Producció Periodística Multiplataforma  CAT ESP ENG

103112 - Relacions Internacionals  CAT ESP ENG

103042 - Semiòtica de la Comunicació  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103093 - Tendències de Desenvolupament d'Internet  CAT ESP ENG