Grau en Física i Grau en Matemàtiques

Proporciona formació de màxim nivell i qualitat per a futurs professionals que combina el domini de la física amb una preparació acurada en el pensament abstracte característic de les matemàtiques

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 5 cursos - 330 crèdits
 • Places: 20
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 13,436
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català, castellà i anglès.
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
 Grau en Física i Grau en Matemàtiques

El doble grau en Física i Matemàtiques té un pla d’estudis que condueix a l’obtenció d’aquestes dues titulacions en només cinc anys.

 • Aprendràs els fonaments bàsics de dues àrees germanes: la física i la matemàtica, i et proporcionarà les eines i les capacitats de raonament necessàries per entendre la natura i les seves relacions i poder fer prediccions.
 • Adquiriràs una base científica sòlida i un coneixement avançat en disciplines científiques d’actualitat en un entorn de recerca de qualitat internacional.
 • Accediràs a les sortides professionals tant dels graduats en Física com dels graduats en Matemàtiques.
 • En el cinquè curs totes les assignatures són optatives.
 • Desenvoluparàs les capacitats d’anàlisi, d’abstracció i sentit crític, amb una visió que combina els mètodes i el rigor de les matemàtiques amb la intuïció per la modelització de la física.
 • Aquestes competències donen als graduats en Física i Matemàtiques un ampli ventall de sortides professionals que els permeten desenvolupar la professió amb eficàcia o continuar estudis especialitzats.
 • Et permet anar d’intercanvi a universitats d’arreu del món i fer pràctiques en empreses i institucions de recerca.

Sortides professionals

Una via important és l'ampliació d'estudis encaminats a la docència universitària i a la recerca.

D'altra banda, els titulats en ciències primàries són molt valorats, en l'àmbit de les noves tecnologies, per la seva capacitat d'anàlisi, d'abstracció i de rigor, que els permet adaptar-se amb facilitat a realitats en constant transformació. Els models i les eines de la física i les matemàtiques són avui fonamentals en diversos sectors que necessiten experts per al seu desenvolupament com per exemple:

 • Empreses amb equips interdisciplinaris de recerca i desenvolupament (R+D).
 • Institucions financeres i d'assegurances (valoració de derivats, cobertura de risc).
 • Gabinets d'assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Empreses i instituts d'estadística (control de qualitat, anàlisi exploratòria de dades, etc.).
 • La informàtica i les telecomunicacions.
 • La medicina (instal·lacions radioactives, instruments d'exploració no invasius).
 • La indústria (òptica, nous materials).
 • La docència no universitària.
 • L'administració pública (radioprotecció, medi ambient, informàtica).

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació