Presentació

 Grau en Física i Grau en Matemàtiques

La doble titulació de Física i Matemàtiques proporciona una formació de màxim nivell i de qualitat tot combinant el domini de la física amb l'entrenament rigorós en el pensament abstracte que caracteritza la matemàtica.

La combinació dels objectius de les dues titulacions permet que l'estudiant adquireixi una base científica sòlida sobre els conceptes de la física i de les matemàtiques, tant en l'àmbit teòric com en l’instrumental. Els estudis estan estructurats de manera que se segueix un itinerari conjunt que aprofundeix en les branques més importants d’ambdues disciplines.

L’estudiant obté una formació científica interdisciplinària i una capacitat d'anàlisi i d'abstracció que li permeten abordar els reptes i desenvolupar la seva professió amb eficàcia en els camps acadèmic, científic i tecnològic, o bé continuar la seva formació amb estudis especialitzats.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
 • Gust per les Matemàtiques i la Física.
 • Curiositat per la ciència en general.
 • Certa facilitat per a la Física i les Matemàtiques.
 • Capacitat d'observació i anàlisi dels fenòmens.
 • Que consideri un repte resoldre problemes, que sigui tenaç i amb capacitat de treball.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat les assignatures de Física i de Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquestes matèries a les PAAU.

Sortides professionals

Una via important és l'ampliació d'estudis encaminats a la docència universitària i a la recerca.

D'altra banda, els titulats en ciències primàries són molt valorats, en l'àmbit de les noves tecnologies, per la seva capacitat d'anàlisi, d'abstracció i de rigor, que els permet adaptar-se amb facilitat a realitats en constant transformació. Els models i les eines de la física i les matemàtiques són avui fonamentals en diversos sectors que necessiten experts per al seu desenvolupament com per exemple:

 • Empreses amb equips interdisciplinaris de recerca i desenvolupament (R+D).
 • Institucions financeres i d'assegurances (valoració de derivats, cobertura de risc).
 • Gabinets d'assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Empreses i instituts d'estadística (control de qualitat, anàlisi exploratòria de dades, etc.).
 • La informàtica i les telecomunicacions.
 • La medicina (instal·lacions radioactives, instruments d'exploració no invasius).
 • La indústria (òptica, nous materials).
 • La docència no universitària.
 • L'administració pública (radioprotecció, medi ambient, informàtica).

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

HORARIS

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21005
20 places
Nombre de crèdits: 330
Durada: 5 anys.
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Beques específiques: Beques Pere Menal. Cada curs acadèmic s'atorga aquesta beca a l'estudiant de primer amb el millor expedient de batxillerat i PAU. Es pot renovar els cursos següents (amb condicions). La beca cobreix la matrícula i inclou una quantitat en metàl·lic en concepte de compra de llibres.
Presencial.
Període lectiu: Semestral, amb algunes assignatures anuals a primer i segon curs.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Física i graduat/da en Matemàtiques
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició