Matrícula de 1r curs, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la matrícula de 1r curs. La matrícula de primer curs es fa de manera presencial a les aules informàtiques amb el suport del personal de la gestió acadèmica.

Sessió informativa de matrícula

12 de juliol de 2019 a les 12:45h
Sala d'actes de la Facultat de Ciències

Dates de matrícula

1a.Assignació. Estudiants assignats en 1a preferència: 15 de juliol de 2019
Per saber el dia i l’hora s'haurà de consultar el llistat que publicarem aquí a partir de l’11 de juliol de 2019. Consulta aquí la data i hora de matrícula

Estudiants assignats altres preferències que accepten com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva: 18 de juliol 2019. Consulta aquí l'hora de matrícula.

2a Assignació: 29 de juliol de 2019. Per saber el dia i l’hora s'haurà de consultar el llistat que publicarem aquí. Consulta aquí la data i hora de matrícula

L'estudiant haurà de matricular-se en les dates assenyalades. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada

Lloc

Aules de matrícula de la Facultat de Ciències

Acollida d'estudiants i inici de curs

9 de setembre de 2019

Més informació

Dates destacades del curs 2019/2020
Guia de l'estudiant
Cursos propedèutics


Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.
 
 

Informació relacionada

Formulari de prematrícula
Organització dels grups
Informació Taxes Matrícula
Ordre de Domiciliació
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens