Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 19-20
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
13,418
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
5,000

Codi de preinscripció

21005

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
 • Gust per les Matemàtiques i la Física.
 • Curiositat per la ciència en general.
 • Certa facilitat per a la Física i les Matemàtiques.
 • Capacitat d'observació i anàlisi dels fenòmens.
 • Que consideri un repte resoldre problemes, que sigui tenaç i amb capacitat de treball.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat les assignatures de Física i de Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquestes matèries a les PAAU.

Formació complementària

Durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés:
 • Matemàtiques per a físics i matemàtics
 • Física per a científics
 • Química per a científics

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).