Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
13,318
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
9,320

Codi de preinscripció

21005

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
 • Gust per les Matemàtiques i la Física.
 • Curiositat per la ciència en general.
 • Certa facilitat per a la Física i les Matemàtiques.
 • Capacitat d'observació i anàlisi dels fenòmens.
 • Que consideri un repte resoldre problemes, que sigui tenaç i amb capacitat de treball.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat les assignatures de Física i de Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquestes matèries a les PAAU.

Formació complementària

Durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés:
 • Matemàtiques per a físics i matemàtics
 • Física per a científics
 • Química per a científics