Presentació

El grau en Bioinformàtica es troba en un punt de confluència entre la informàtica, les ciències biomèdiques, la física i la química. Es tracta d'una àrea de recerca que aplica la informàtica i les tecnologies de la informació al processament de dades del camp de la biologia.

Els investigadors i els professionals del camp de la biomedicina i d'altres àrees de les ciències de la vida sovint es troben davant d'una sobrecàrrega de dades procedents de molts i diversos dispositius. La capacitat de processar, visualitzar i analitzar aquesta gran quantitat de dades ofereix oportunitats increïbles per millorar els nostres coneixements sobre biologia i per continuar avançant en els camps de la medicina, l'agricultura i la indústria alimentària. El principal repte al qual s'enfronten els professionals d'aquest camp és aconseguir que tots aquests nous descobriments es tradueixin més ràpidament en millores per a la salut, una atenció sanitària més eficaç i un progrés econòmic i social més gran de la societat.

El grau en Bioinformàtica combina habilitats matemàtiques, modelatge computacional i coneixements biològics amb un enfocament interdisciplinari i una atenció especial a les aplicacions biomèdiques.


La matrícula d'aquest grau interuniversitari es fa a la universitat coordinadora: www.upf.edu 

Sortides professionals

Tenint en compte que la bioinformàtica és un camp científic i tecnològic situat en un punt de confluència entre la informàtica i les ciències de la vida, els graduats en Bioinformàtica tenen opcions laborals en diferents àmbits:

- Biomedicina: integrant dades òmiques i clíniques per avançar en medicina de precisió personalitzada.

- Biologia: processant i interpretant dades òmiques per a una genètica millorada en animals i plantes.

- Farmacologia: gestionant dades químiques, farmacològiques, toxicològiques i clíniques durant el procés que condueix al descobriment, el desenvolupament i la utilització de nous fàrmacs.

- Ciència bioinformàtica.

- Programació.

- Anàlisi de dades.

- Control de qualitat.

- A departaments d'R+D d'universitats i empreses.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Biociències
https://www.uab.cat/biociencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: Per determinar
40 places
Nombre de crèdits: 180
Durada: 3 anys
Universitat coordinadora: Universitat Pompeu Fabra
Idioma: Anglès.
Preu per crèdit: 132 euros
Títol que s'obté: graduat/da en Bioinformàtica
Biociències