Pla d'estudis Grau en Bioinformàtica / Bioinformatics - UAB/UPF/UB/UPC

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Bioinformàtica

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 30 30    
2n curs 30 30    
3r curs   60    
4t curs   20 20 20
Totals 60 140 20 20

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Bioquímica / 6 cr.
 • Programació i Algoritmes I /4 cr.
 • Càlcul / 6 cr.
 • Introducció a la Bioinformàtica / 6 cr.
 • Fisicoquímica i Química Orgànica / 4 cr.
 • Biologia Molecular / 6 cr.
 • Bases de Dades Públiques a les Ciències de la Salut i de la Vida / 4 cr. (professorat UAB)
 • Introducció a la Programació / 4 cr.
 • Programació Aplicada a les Ciències de la Vida / 5 cr.
 • Teoria de la Informació, Arquitectura d’Ordinadors i Sistemes Operatius / 5 cr.
 • Àlgebra / 4 cr.
 • Biologia Cel·lular / 6 cr.
 • Algoritmes en Biologia / 6 cr.
 • Programació i Algoritmes II / 4 cr.
 • Matemàtica Discreta i Optimització / 4 cr.
 • Models Estadístics i Processos Estocàstics / 6 cr. (professorat UAB)
 • Aprenentatge per Projectes / 10 cr.
 • Genètica i Genòmica / 6 cr.
 • Fisiologia i Neurobiologia / 6 cr.
 • Escritura Científica / 4 cr.
 • Visualització de Dades / 4 cr. (professorat UAB)
 • Programació i Algoritmes III / 4 cr.
 • Bioestadística i Anàlisi de Dades / 6 cr.
3r curs 4t curs
 • Sistemes Distribuïts i Tecnologies Web / 5 cr. (professorat UAB)
 • Aprenentatge Automàtic / 5 cr.
 • Genòmica Computacional / 5 cr.
 • Aprenentatge Estadístic / 5 cr.
 • Biologia de Sistemes i Xarxes / 5 cr.
 • Algoritmes i Estructures de Dades / 5 cr.
 • Gestió i Sistema de Bases de Dades / 5 cr. (professorat UAB)
 • Genètica de Poblacions i Evolució Molecular / 5 cr. (professorat UAB)
 • Tècniques Òmiques / 5 cr. (professorat UAB)
 • Computació d’Alt Rendiment / 5 cr. (professorat UAB)
 • Biofísica / 5 cr.
 • Bioinformàtica Estructural / 5 cr.
 • Pràctiques Acadèmiques Externes / 20 cr.
 • Treball de Final de Grau / 20 cr.

Assignatures optatives

4t curs  

 • Agrogenòmica
 • Programació Avançada, Algoritmes i Estructura de Dades
 • Programació Conscient de l'Arquitectura d'Ordinadors / Programari 
 • Gestió i Emprenedoria
 • Epidemiologia Genètica 
 • Filogenètica Molecular i Genètica Evolutiva 
 • Introducció a la R+D Farmacèutica 
 • Ontologies en les Ciències de la Salut i de la Vida 
 • Quimiogenòmica 
 • Tècniques d’Imatge Biomèdica 
 • Temes Actuals de Recerca en Bioinformàtica 
 • Informàtica Mèdica 
 • Genòmica Comparativa i Funcional
 • Modelització Matemàtica i Simulació Biològica
 • Estadística per a Big Data
 • Seminaris de Biologia
 • Química Orgànica i Farmacologia
 • Ecologia Molecular
 • Bases de Dades II
 • Simulacions Biomoleculars
 • Enginyeria del Software (professorat UAB)

Totes les assignatures optatives són de 5 crèdits.

Les classes s'imparteixen a la UPF (campus Mar).