Bioinformàtica

A la bioinformàtica conflueix la informàtica, les ciències biomèdiques, la física i la química. És una àrea de recerca que aplica la informàtica i les tecnologies de la informació al processament de dades del camp de la biologia. El gran repte actual del biocientífic és gestionar de manera àgil i natural la ingent quantitat de dades moleculars que generen les noves tecnologies

Actualment, professorat de la UAB participa en la docència del grau en Bioinformàtica ofert per la UPF, la UPC i la UB. Està previst incorporar aquest grau a l'oferta formativa de la UAB a partir del curs 2021-2022.

Els investigadors i els professionals del camp de la biomedicina i d’altres àrees de les ciències de la vida sovint es troben davant d’una sobrecàrrega de dades procedents de molts i diversos dispositius. La capacitat de processar, visualitzar i analitzar aquesta gran quantitat de dades ofereix oportunitats increïbles per millorar els nostres coneixements sobre biologia i per continuar avançant en els camps de la medicina, l’agricultura i la indústria alimentària.

El principal repte al qual s’enfronten els professionals d’aquest camp és aconseguir que tots aquests nous descobriments es tradueixin més ràpidament en millores per a la salut, una atenció sanitària més eficaç i un progrés econòmic i social més gran de la societat.

Els estudiants d’aquest grau han de tenir una sòlida base científica, bones habilitats en pensament lògic, capacitat per emprar models abstractes i dots d’observació, atenció i concentració. També han de ser creatius, imaginatius i innovadors i tenir interès per les ciències de la vida i la medicina.

Sortides professionals

Tenint en compte que la bioinformàtica és un camp científic i tecnològic situat en un punt de confluència entre la informàtica i les ciències de la vida, els graduats en Bioinformàtica tenen opcions laborals en diferents àmbits:

- Biomedicina: integrant dades òmiques i clíniques per avançar en medicina de precisió personalitzada.

- Biologia: processant i interpretant dades òmiques per a una genètica millorada en animals i plantes.

- Farmacologia: gestionant dades químiques, farmacològiques, toxicològiques i clíniques durant el procés que condueix al descobriment, el desenvolupament i la utilització de nous fàrmacs.

- Ciència bioinformàtica.

- Programació.

- Anàlisi de dades.

- Control de qualitat.

- A departaments d'R+D d'universitats i empreses.

Qualitat