Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence

Professionals amb una visió integral de la intel·ligència artificial, capaços de desenvolupar qualsevol tipus de solució basada en IA i de donar resposta als reptes socials de la seva implantació

Informació general

 • Escola d'Enginyeria
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 40
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 10,841
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Anglès

 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial
 • Horaris: Tarda
Studies in Artificial Intelligence

Els estudis en Intel·ligència Artificial de la UAB t'ofereixen una formació integral en IA que et permetrà dissenyar sistemes intel·ligents que donin resposta als reptes de la societat. Et proporcionarà els fonaments cognitius, matemàtics i algorísmics dels processos de raonament i aprenentatge automàtics necessaris per desenvolupar aplicacions en tots els àmbits de la IA, com ara el llenguatge natural, la visió per computador, l'anàlisi de dades, la robòtica o els agents autònoms. També et permetrà conèixer les oportunitats d'aplicació de la IA als diferents sectors econòmics i socials, així com analitzar i avaluar l'impacte ètic, legal o social de la seva implantació.

Diferents facultats de la UAB participen en la docència, fent d'aquest grau uns estudis interdisciplinaris que permeten abordar amb rigor els diferents reptes de les aplicacions de la IA. També compta amb la implicació activa de dos centres de referència en IA, el Centre de Visió per Computador i l'Institut d'Investigació en
Intel·ligència Artificial
.

Durant tot els estudis t'acompanyarem apostant per una metodologia d'aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing), a partir de projectes basats en casos reals, amb la col·laboració activa d'empreses del sector.

Sortides professionals

 • Disseny i implementació d'aplicacions en tots els àmbits de la IA: aprenentatge automàtic, llenguatge natural, visió per computador, anàlisi de dades, robòtica, internet de les coses, sistemes multiagents, sistemes autònoms...
 • Integració en equips multidisciplinaris per desenvolupar solucions basades en IA en diversos sectors: administracions públiques, indústria, sanitat, finances, mitjans de comunicació, institucions culturals, etc.
 • Direcció, gestió, consultoria i assessoria de projectes d'aplicació de la IA.
 • Governança i ètica de dades i aplicacions d'IA.
 • Recerca en IA.


 

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence

Més informació