Accés Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Taula d’accés

Els estudiants que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Acreditació professional + 40 anys  
Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden des de 12 fins a 60 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, d'Administració i Finances, de Coordinació d'Emergències i Protecció Civil, d'Educació i Control Ambiental, d'Integració Social i de Prevenció de Riscos Professionals (veure el pla d'estudis). 

Codi de preinscripció

21113

Perfil de l’estudiant

El grau en Prevenció i Seguretat Integral s'adreça als estudiants interessats en l'àmbit de la gestió de la seguretat, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social i corporativa, en els 3 grans sectors de la prevenció i la seguretat: el públic, el privat i health and safety.
 
L'àmbit de la seguretat i la prevenció requereix professionals polivalents amb capacitat d'anàlisi, d'organització, de planificació, de gestió d'equips humans i de presa de decisions en situació de crisi, que puguin donar una resposta preventiva i eficient al risc sobre el què calgui intervenir.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).