Pla d'estudis Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103995 - Anàlisi del risc

 101829 - Anàlisi del risc

 101835 - Dret de la Seguretat

 103991 - Dret de la Seguretat

 103996 - Economia de les organitzacions

 101880 - Economia de les organitzacions

 101856 - Estadística

 103992 - Estadística

 101855 - Història de la Seguretat

 103990 - Història de la Seguretat

 103998 - Models de seguretat

 101836 - Models de seguretat

 101827 - Metodologia per a la redacció de projectes I

 103994 - Metodologia per a la redacció de projectes I

 101826 - Metodologia per a la redacció de projectes II

 103999 - Metodologia per a la redacció de projectes II

 106681 - Seguretat i Responsabilitat Penal

 106677 - Seguretat i Responsabilitat Penal

 101867 - Tecnologia de la seguretat

 104004 - Tecnologia de la seguretat

2n curs

 105746 - Ciberseguretat

 105779 - Ciberseguretat

 104005 - Comunicació a les Organitzacions

 101846 - Comunicació a les Organitzacions

 103993 - Gestió de les organitzacions

 101854 - Gestió de les organitzacions

 101828 - Resolució de conflictes i sociologia del risc

 104000 - Resolució de conflictes i sociologia del risc

 104006 - Direcció i gestió de l'empresa

 101847 - Direcció i gestió de l'empresa

 101839 - Gestió pública de la seguretat

 104007 - Gestió pública de la seguretat

 101837 - Intervenció i Autoregulació

 104001 - Intervenció i Autoregulació

 104008 - Models sectorials de risc

 101865 - Models sectorials de risc

 104691 - Pràcticum I

 104687 - Pràcticum I

 104688 - Pràcticum II

 104692 - Pràcticum II

3r curs

 106678 - Criminologia i Anàlisi Criminal

 106682 - Criminologia i Anàlisi Criminal

 101859 - Gestió de projectes i equips humans

 104015 - Gestió de projectes i equips humans

 104011 - Models integrats de gestió: medi ambient

 101843 - Models integrats de gestió: medi ambient

 104016 - Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives

 101844 - Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives

 101842 - Models integrats de gestió: seguretat

 104012 - Models integrats de gestió: seguretat

 101858 - Plans de recuperació de desastres i assegurances

 104017 - Plans de recuperació de desastres i assegurances

 104693 - Pràcticum III

 104689 - Pràcticum III

 104690 - Pràcticum IV

 104694 - Pràcticum IV

 106684 - Protecció de Dades i Seguretat de la Informació

 106680 - Protecció de Dades i Seguretat de la Informació

 106683 - Tècniques d'Investigació

 106679 - Tècniques d'Investigació

4t curs

 104020 - Treball de Final de Grau

 101869 - Treball de Final de Grau

Optatives

 104059 - Ampliació del dret de la seguretat

 101872 - Direcció de recursos humans en seguretat privada

 104023 - Direcció de recursos humans en seguretat privada

 101879 - Direcció de seguretat

 104024 - Direcció de seguretat

 101834 - Direcció dels serveis de prevenció

 104025 - Direcció dels serveis de prevenció

 101874 - Dret de la seguretat privada

 104026 - Dret de la seguretat privada

 101878 - Gestió de recursos humans a les administracions públiques

 104027 - Gestió de recursos humans a les administracions públiques

 104029 - Gestió privada de la seguretat

 101871 - Gestió privada de la seguretat

 104030 - Higiene i salut

 101833 - Higiene i salut

 104038 - Investigació privada

 101870 - Investigació privada

 105778 - Mobilitat i Seguretat Vial

 105745 - Mobilitat i Seguretat Vial

 101832 - Normativa sobre riscos laborals

 104033 - Normativa sobre riscos laborals

 101877 - Organització i competència en seguretat pública

 104034 - Organització i competència en seguretat pública

 105077 - Pràctiques Professionals

 105076 - Pràctiques Professionals

 101876 - Protecció civil

 104036 - Protecció civil

 104037 - Psicosociologia i ergonomia

 101831 - Psicosociologia i ergonomia

 101864 - Regulació d'armes i explosius

 104041 - Seguretat alimentària

 101863 - Seguretat alimentària

 101862 - Seguretat ambiental

 104042 - Seguretat ambiental

 104043 - Seguretat ciutadana

 101875 - Seguretat ciutadana

 105777 - Seguretat i Tecnologia

 105744 - Seguretat i Tecnologia

 104044 - Seguretat laboral

 101830 - Seguretat laboral

 101873 - Sistemes de protecció

 104046 - Sistemes de protecció