Pla d'estudis Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Campus virtual i altres espais

La modalitat online del Grau de Prevenció i Seguretat Integral s'estudia mitjançant el campus virtual de la UAB, una plataforma informàtica d'ús docent, que proporciona un entorn virtual d'aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.

Facilita la interacció entre el professorat i els estudiants i permet:
- plantejar amb una certa antelació els punts de reflexió de les matèries,
- posar a disposició dels estudiants els materials necessaris per al seguiment de les diferents disciplines
- obrir fòrums de discussió davant un tema complet.

Els estudiants també disposen de solucions tecnològiques per:
- contactar online amb els professors per a la realització de tutories personalitzades
seguiment de classes en temps real, en les que el professor és a l'aula i l'estudiant hi pot assistir des del seu lloc de treball o estudi a distància. Aquest tipus de classes de resolució de dubtes o de correcció d'exercicis són especialment recomanables per a la formació online i estan incorporades com a recursos formatius en el disseny de les assignatures.

Equipaments

FUABformació disposa de les següents instal·lacions per a la realització de la seva activitat docent:

- Aules de docència:
2 Aules amb capacitat per 90 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 82 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 76 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 71 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 60 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 57 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 54 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 49 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 42 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 32 alumnes, 2 Aules amb capacitat per 30 alumnes, 2 Aules amb capacitat per 28 alumnes, 4 Aules amb capacitat per 27 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 25 alumnes

- Aula d’estudi:
Aula de 40 m2 amb dotació de 9 estacions de treball i dues impressores multifuncions.

- Aules d’informàtica:
Tres aules de 70 m2, una equipada amb 36 estacions de treball i dues amb 25 estacions de treball cadascuna.

- Xarxa WiFi
- Equips multimèdia a totes les aules (ordinador, projector i sistema de so) i pissarra.

Serveis UAB
Els estudiants poden accedir a tots els serveis del Campus UAB. A més dels propis d'un gran centre universitari, la Universitat Autònoma de Barcelona també compta amb un ampli ventall de serveis i comerços per cobrir les necessitats de professors i estudiants, tant de la seva vida acadèmica com del lleure i de la vida quotidiana.