Accés Grau en Ciències - UAB/UAM/UC3M

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i del Medi Ambient (0,2)
  • Dibuix Tècnic (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,1)
  • Química (0,2)
     

9,822

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 6,880
Canvi d'estudis i convalidacions   


Per accedir a la UAB, la inscripció es fa a través de l'Oficina de Preinscripció. Una vegada sigueu admesos, la UAB i la UC3M enviaran la informació a la UAM, la qual procedirà a la citació i automatrícula de l'estudiant admès.

Codi de preinscripció

21131

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).