Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
7,042
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
7,270

Als alumnes que hi accedeixen des dels CFGS següents: Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d'Aplicacions Web, Desenvolupament de Productes Electrónics, Instal·lacions Electrotècniques, Manteniment Electrònic, Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOGSE i LOE), Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i So, se'ls poden reconèixer des de 6 fins a 33 crèdits de la titulació. Més informació.

Codi de preinscripció

21106

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
 • Bona base de matemàtiques (que caldria haver cursat en els estudis previs).
 • Capacitat d'abstracció, raonament lògic i sentit de l'organització.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics (ganes d'innovar).
 • Facilitat per treballar en un equip multidisciplinari, imaginació, curiositat i creativitat.
 • Capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Formació complementària

 • Tallers de Matemàtiques per a les enginyeries.
 • Tallers d'Electricitat i Electrònica per a enginyers.
 • Introducció a la programació: llenguatge C.