Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
---

Als alumnes que han cursat alguns CFGS se'ls podran reconèixer entre 18 i 60 crèdits. Consulteu el document explicatiu aquí.

Codi de preinscripció

21026

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per les matemàtiques i la física.
 • Coneixements d'informàtica.
 • Facilitat per al càlcul.
 • Sentit pràctic, de l'organització i del mètode.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Visió espacial i atenció al detall.
 • Bona habilitat manual.
 • Interès per la recerca.
 • Coneixements d'anglès.
S'aconsella tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química.

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l’anivellament de coneixements previs.

Durant el primer semestre, s'ofereix un curs de reforç: Càlcul bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2 h setmanals.

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptacions de l'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica al Grau d'Enginyeria Mecànica.