Grau en Enginyeria Mecànica

Esdevindràs l’enginyer o enginyera que resol els reptes de l’enginyeria dissenyant el millor producte, escollint els materials adequats per a cada aplicació industrial i planificant com es fabrica el producte

Informació general

Com a graduat o graduada en Enginyeria Mecànica t’especialitzaràs en la fabricació de productes de l’entorn industrial (maquinària, estructures, peces per a l’àmbit automobilístic...), tenint en compte que cal generar un disseny que resolgui les problemàtiques existents, conèixer i seleccionar els materials òptims, planificar la fabricació i controlar la qualitat del producte obtingut considerant-ne, també, l’impacte mediambiental. Tot aquest procés el duràs a terme amb eines avançades de simulació: dibuix 3D assistit per ordinador, simulacions numèriques i simulacions de processos de fabricació (CAM). També tindràs la capacitat d’organitzar i dirigir la producció d’una empresa i l'àrea tècnica comercial, i a més tindràs reconegudes les atribucions professionals de l'Enginyeria Tècnica Industrial.

A l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià t’acompanyarem en el camí d’esdevenir enginyer o enginyera amb el nostre estil «Engineering by doing», que es fonamenta en l’aprenentatge basat en competències, i que s’aplica donant un pes destacat a les activitats actives, sobretot al desenvolupament de projectes integrats en equip i de pràctiques en empresa amb un aprenentatge significatiu.

Sortides professionals

Aquests titulats podran inserir-se laboralment en sectors on té gran importància l'enginyeria mecànica, com són la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l'automoció.
Alguns dels perfils professionals en què podran exercir les seves competències són:

  • Construcció, muntatge i manteniment de qualsevol instal·lació industrial d'àmbit mecànic i tèrmic.
  • Disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
  • Estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
  • Programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
  • Consultoria, logística, gestió, organització de la producció, planificació, qualitat, instal·lacions, assessoria mediambiental i àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Beques

Consulta les beques de col·laboració i d'ajut a l'estudi de la Fundació Rinaldi aquí.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria Mecànica