Grau en Enginyeria Mecànica

Esdevindràs l’enginyer o enginyera que resol els reptes de l’enginyeria dissenyant el millor producte, escollint els materials adequats per a cada aplicació industrial i planificant com es fabrica el producte

Informació general

Amb aquest grau t’especialitzaràs en la fabricació de productes de l’entorn industrial (maquinària, estructures, peces per a l’àmbit automobilístic...), tenint en compte que cal generar un disseny que resolgui les problemàtiques existents, conèixer i seleccionar els materials òptims, planificar la fabricació i controlar la qualitat del producte obtingut considerant-ne, també, l’impacte mediambiental. Tot aquest procés el duràs a terme amb eines avançades de simulació: dibuix 3D assistit per ordinador, simulacions numèriques i simulacions de processos de fabricació (CAM). Tindràs reconegudes les atribucions professionals de l'enginyeria tècnica industrial, i tindràs la capacitat d’organitzar i dirigir la producció d’una empresa així com l'àrea tècnica comercial.

A l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià t’acompanyarem en el camí d’esdevenir professional de l'enginyeria amb el nostre model educatiu «engineering by doing», que s'emmarca dins de la pedagogia de treball per competències i es desenvolupa d'acord amb les activitats didàctiques més adequades, en què el treball per projectes i les pràctiques en empreses prenen un protagonisme destacat.

Sortides professionals

Aquests titulats podran inserir-se laboralment en sectors on té gran importància l'enginyeria mecànica, com són la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l'automoció.
Alguns dels perfils professionals en què podran exercir les seves competències són:

  • Construcció, muntatge i manteniment d'instal·lacions industrials d'àmbit mecànic i tèrmic.
  • Disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
  • Estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
  • Obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM i programació de robots.
  • També participen en les àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient i en l'àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Beques

Consulta les beques de col·laboració i d'ajut a l'estudi de la Fundació Rinaldi aquí.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria Mecànica

Més informació