Grau en Enginyeria Mecànica

Esdevindràs l’enginyer o enginyera que resol els reptes de l’enginyeria dissenyant el millor producte, escollint els materials adequats per a cada aplicació industrial i planificant com es fabrica el producte

Com a graduat o graduada en Enginyeria Mecànica t’especialitzaràs en la fabricació de productes de l’entorn industrial (maquinària, estructures, peces per a l’àmbit automobilístic...), tenint en compte que cal generar un disseny que resolgui les problemàtiques existents, conèixer i seleccionar els materials òptims, planificar la fabricació i controlar la qualitat del producte obtingut considerant-ne, també, l’impacte mediambiental. Tot aquest procés el duràs a terme amb eines avançades de simulació: dibuix 3D assistit per ordinador, simulacions numèriques i simulacions de processos de fabricació (CAM). També tindràs la capacitat d’organitzar i dirigir la producció d’una empresa i l'àrea tècnica comercial, i a més tindràs reconegudes les atribucions professionals de l'Enginyeria Tècnica Industrial.

A l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià t’acompanyarem en el camí d’esdevenir enginyer o enginyera amb el nostre estil «Engineering by doing», que es fonamenta en l’aprenentatge basat en competències, i que s’aplica donant un pes destacat a les activitats actives, sobretot al desenvolupament de projectes integrats en equip i de pràctiques en empresa amb un aprenentatge significatiu.

Sortides professionals

Aquests titulats podran inserir-se laboralment en sectors on té gran importància l'enginyeria mecànica, com són la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l'automoció.
Alguns dels perfils professionals en què podran exercir les seves competències són:

  • Construcció, muntatge i manteniment de qualsevol instal·lació industrial d'àmbit mecànic i tèrmic.
  • Disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
  • Estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
  • Programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
  • Consultoria, logística, gestió, organització de la producció, planificació, qualitat, instal·lacions, assessoria mediambiental i àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.

"A l’EUSS comptem amb el projecte del Formula Student, on els estudiants d’enginyeria mecànica dissenyen, fabriquen i competeixen amb un formula."
Roger Amat

Programes de mobilitat

Pràctiques

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Beques

Consulta les beques de col·laboració i d'ajut a l'estudi de la Fundació Rinaldi aquí.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Enginyeria Mecànica