Presentació

El grau en Enginyeria Mecànica pretén dotar a l'estudiant de les competències necessàries per poder dissenyar sistemes d'automatització de la producció amb màquines de control numèric i robots, realitzar assajos de materials i controlar la qualitat de les peces produïdes; organitzar i dirigir la producció i dissenyar i mantenir estructures i sistemes tèrmics, entre altres qüestions.

L'alumnat pot desenvolupar les seves competències en enginyeria industrial en els primers cursos i en l'especialitat de mecànica en els darrers. S'ofereixen dues mencions: Disseny Integral, orientada a l'estudi, el disseny i el càlcul de components i conjunts mecànics, i Processos Industrials, enfocada als mètodes de fabricació, tant tradicionals com avançats, sempre respectant criteris mediambientals.

Cal destacar d’aquest grau, impartit a l'Escola Universitària Salesians de Sarrià, el seguiment personalitzat de l'estudiant i el fet que els estudis es complementin amb un gran nombre de pràctiques als laboratoris, proveïts d'equipaments didàctics i alhora professionals. També es mantenen convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi per a la formació de l'alumnat. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes fan una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat i acaben adquirint i consolidant competències.

Pel que fa a les sortides professionals, la titulació té un índex d’atur pràcticament nul entre els graduats, amb una mitjana de temps d’ocupació de tres mesos, des que es finalitzen els estudis fins a trobar feina.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per les matemàtiques i la física.
 • Coneixements d'informàtica.
 • Facilitat per al càlcul.
 • Sentit pràctic, de l'organització i del mètode.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Visió espacial i atenció al detall.
 • Bona habilitat manual.
 • Interès per la recerca.
 • Coneixements d'anglès.
S'aconsella tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química.

Sortides professionals

Aquests titulats podran inserir-se en sectors de gran importància de l'enginyeria mecànica com són la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l'automoció.
Alguns dels perfils professionals en els quals podran exercir les seves competències són:

 • Construcció, muntatge i manteniment de qualsevol instal·lació industrial d'àmbit mecànic i tèrmic.
 • Disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • Estudi amb elements finits i amb programes CAE, simulacions i fabricació de peces especials i prototipus.
 • Programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
 • Consultoria, logística, gestió, organització de la producció, planificació, qualitat, instal·lacions, assessoria mediambiental i àrea comercial de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador:
Ignasi Florensa Ferrando

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial i orientació

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Calendari acadèmic 2018-2019

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit)
http://www.euss.es/
Campus de Barcelona
Codi de preinscripció: 21026
50 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 112,07 euros
Beques específiques: Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

Inici de classes: Setmana presemestral (només alumnes nous): 10/09/2018
Inici de curs (tots): 17/09/2018
Presencial.
Període lectiu: Semestral
Règim d’estudi: Temps complet. Possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Mecànica
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició