Professorat Màster Oficial - Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació

Coordinació del màster

Mèrida Iglesias

Direcció del màster

Anahí Casadesús de Mingo
Coordinadora de titulació

Relació de professors

-Ramon Alberch. ESAGED: Normes i Estàndards Internacionals en Gestió de Documents i Arxius.
-Anahí Casadesús. ESAGED: Sistemes de Gestió de Documents: Implantació, Auditoria i Certificació. Treball de Fi de Màster.
-Pere Guiu. Tiravol: Processos i Instruments Metodològics i Tècnics.
-Xavier Carmaniu. ESAGED: Difusió, Màrqueting i Estratègies de Comunicació.
-Raimon Nualart. Consorci AOC: La Conservació Preventiva i Anàlisi de Riscos.
-Xavier Sancliment. Consultor: Govern Obert, Transparència i Accés a la Informació.
-Joan Soler. Arxiu Històric de Terrassa: Processos i Instruments Metodològics i Tècnics.
-Remo Suppi. UAB-Dep. Informática: Open Data i Reutilització de la Informació.