Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster, que consta de 60 ECTS totals, es desenvoluparà al llarg d'un curs dividit en dos semestres. El pla d'estudis s'estructura al voltant de 8 mòduls de caràcter obligatori amb una càrrega de 6 ECTS cadascun, a excepció dels mòduls 6 (Processos i instruments metodològics i tècnics), amb 9 ECTS, i 8 (Treball de Fi de Màster ) amb 15 ECTS.

Els dos primers mòduls (1 - Normes i estàndards internacionals en gestió de documents i arxius i 2 - Govern obert, transparència i accés a la informació) introdueixen l'alumnat al coneixement dels aspectes legals, normatius i conceptuals referits a la gestió documental, polítiques de gestió documental i models d'informació.

El mòdul 3 ( Open Data i reutilització de la informació) considera tant els aspectes legals com tecnològics i estratègics relacionats amb l'ús de la informació i els documents.

El mòdul 4 (Sistemes de Gestió per a Documents. Implantació, Auditoria i Certificació) tracta els aspectes conceptuals i tècnics en relació als requisits dels sistemes de gestió documental en els processos d'implantació, auditoria i certificació.

El mòdul 5 (La conservació preventiva i anàlisi de riscos) centra la seva atenció de manera preferent pel que fa a les estratègies i recursos per assegurar la pervivència dels documents electrònics al llarg del temps i prevenir els efectes no desitjats de males pràctiques i l'obsolescència.

El mòdul 6 (Processos i instruments metodològics i tècnics) s'endinsa en els aspectes més tècnics de la gestió documental i la seva aplicació pràctica en relació als sistemes de gestió electrònica de documents.

El mòdul 7 (Difusió, màrqueting i estratègies de comunicació), se centra en l'ús de la informació i els documents en diferents contextos i en els processos de comunicació i difusió a partir de les tècniques pròpies del màrqueting.

Amb el mòdul 8 (Treball fi de màster) es planteja a l'alumne la traducció pràctica dels coneixements adquirits a casos reals i / o l'anàlisi i desenvolupament conceptual i metodològic.

Inici de curs

14/10/2019

Fi de curs

31/07/2020

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 45
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Difusió, Màrqueting i Estratègies de Comunicació 6 OB
Govern Obert, Transparència i Accés a la Informació 6 OB
La Conservació Preventiva i Anàlisi de Riscos 6 OB
Normes i Estàndards Internacionals en Gestió de Documents i Arxius 6 OB
Open Data i Reutilització de la Informació 6 OB
Processos i Instruments Metodològics i Tècnics 9 OB
Sistemes de Gestió per a Documents: Implantació, Auditoria i Certificació 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB

 

 


OB: Obligatoris