Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Professorat Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Coordinació del màster

Dr. Francesc Gómez Valls
Correu electrònic: francesc.gomez@uab.cat

Gestió acadèmica
Correu electrònic: masters.fuabformacio@uab.cat

 

Relació de professors

Francesc Gómez Valls (Coordinador del Màster)

Doctor en Ciències Econòmiques i empresarials per la UAB (2003). Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UAB (1988). Dilatada experiència en docència universitària en comptabilitat financera, tributació i comptabilitat, consolidació d’estats financers i normes internacionals de comptabilitat. L’experiència docent s’inicia en el curs 1989/90 on imparteix les primeres classes a la Diplomatura d’Empresarials de la UAB a assignatures de Comptabilitat financera.  Així, mateix, ha impartit multitud de seminaris i conferències de formació comptable a diverses institucions. Coordinador de titulació de la Diplomatura en Ciències Empresarials i del Grau en Comptabilitat i Finances de la UAB (2014-2018). Coordinador del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC des de la seva primera edició al curs 2010/11.
És autor de diferents llibres i comunicacions sobre comptabilitat financera, impost sobre societats, estat de fluxos d’efectiu i consolidació d’estats financers.
Coordinador de la comissió Comptabilitat-Fiscalitat de l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) entre 2004 i 2008. Membre de la comissió sobre Reforma comptable de l’ACCID. Des de finals de 2019 ostenta la presidència de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat de Catalunya. Premi ACCID a l’excel·lència acadèmica a l'any 2017.

Mòduls: Comptabilitat financera superior i altres marcs normatius, Normes internacionals de comptabilitat i consolidació, Altres Matèries comptables i tecnologia de la informació (assignatura Anàlisi comptable superior).

Correu electrònic:  francesc.gomez@uab.cat

 

Manel Álvarez Gómez

Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona a l’any 2013. Professor titular del Departament d’Empresa de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. Col·laborador en els següents màsters i cursos: Màster Universitari en Gestió Esportiva (FUAB – Johan Cruyff Institute), Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria (FUAB – Col·legi d’Economistes de Catalunya), Curs AL4ALLA (Parc de Recerca de la UAB). Coordinador del Grau Comptabilitat i Finances i del Minor d'Emprenedoria i Innovació Social (UAB). Temes d’investigació: efectes de la revelació d’informació en les magnituds financeres de les empreses cotitzades.

Mòduls: Altres Matèries comptables i tecnologia de la informació (assignatura Anàlisi comptable superior)

Correu electrònic: Manuel.Alvarez@uab.cat
 

Carles Avila Morera

Economista i auditor de comptes, membre del Registre Oficial d’Auditoria de Comptes. Membre del Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Dilatada experiència professional a l’àmbit de l’auditoria amb més de 20 anys amb càrrec de soci de la firma ACTIVA Auditoria & Consultoria S.L.P. Experiència docent de 8 anys com a professor de l’assignatura d'Auditoria II en el Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la Universitat Autònoma de Barcelona organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Mòduls: Auditoria aplicada

Correu electrònic: carles.avila@activa-ac.com
 

Jordi Ballonga Xaver

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, especialitat comptabilitat i finances. Professor associat del Departament de Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona des del curs 2012-2013, impartint les matèries de Fiscalitat Empresarial i Comptabilitat Financera i de Societats. També participa com a tutor de Treballs de Final de Grau en matèria fiscal. Professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB, impartint la matèria de l’Impost de Societats i tutor dels Treballs de Final de Màster. També participa com a vocal del Tribunal de Treballs de Final de Máster. Subinspector d’Hisenda de l’Estat des de l’octubre de 2016, cap d’oficina en matèria d'IRPF-gestió tributària. Prèviament va exercir com a tècnic-gestor tributari en matèria d’Impost de Successions i Donacions / Impost del Patrimoni en el Departament d’Inspecció de l’Agència Tributària de Catalunya.

Mòduls: Fiscalitat empresarial i marc legal de les situacions concursals 

Correu electrònic: Jordi.ballonga@uab.cat

 

Carlos Berdor Abad

Llicenciat en Dret per la Universidad de Zaragoza a l’any 1989. Curs selectiu, organitzat per la Escuela de Hacienda Púbica (avui, Instituto de Estudios Fiscales), d’acord amb el previst a la O.M. de 25 d’abril de 1991, requisit necessari per a obtenir el nomenament com a funcionari de carrera del Cos de Gestió de la Hisenda Pública- Especialitat Inspecció (avui integrat en el Cos Tècnic d’Hisenda). Curs "Impuesto sobre Sociedades", organitzat per l’Escola d’Hisenda Pública a Barcelona al 1996. Curs "Actualización de IVA: Normativa y jurisprudencia reciente", organitzat per l'AEAT a l’any 2019. 
Membre pertanyent al Cos Tècnic d’Hisenda des del 1992, exercint, fonamentalment, la funció de comprovar i investigar la situació tributària de persones físiques i jurídiques.
Professor associat Laboral adscrit a l’Àrea de Dret Financer i Tributari de la UAB des de l’any 1997. Professor ponent als "Cursos de Técnica y Práctica Tributaria " organitzats a l’Escola de Pràctica Jurídica de Sabadell. Professor tutor en Treballs de Fi de Grau des del curs 2018-2019. Professor col·laborador al Màster Universitari de Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB des del 2010. Professor ponent al curs "Normativa básica en Derecho mercantil, Contabilidad y Fiscalidad en España" des de l’any 2016. Professor col·laborador en el Màster de Advocacia, assignatura "Litigació Administrativa", impartit a la UAB en el curs 2019-2020. Auditor de comptes inscrit en el ROAC amb el número 19.631.

Mòduls: Fiscalitat empresarial i marc legal de les situacions concursals

Correu electrònic: carlos.berdor@uab.cat

 

Víctor Giménez Garcia

És Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és professor als estudis d’ADE d’aquesta universitat a l’àmbit de la direcció d’operacions i els sistemes d’informació. Imparteix habitualment cursos de postgrau sobre gestió de projectes, gestió de la qualitat, direcció d’operacions i  business games sobre màrqueting i supply chain management. Els seus treballs de recerca han estat publicats en revistes internacionals de reconegut prestigi.També ha publicat diversos llibres i capítols de llibres i ha realitzat ponències en més de 40 congressos nacionals i internacionals. Actualment és coordinador del Màster Universitari en Gestió d’Empreses Hoteleres de la UAB y del MBA conjunt entre la UAB i la Universidad Diego Portales (Chile). En el passat va coordinar el Màster en SAP ERP Financials de la UAB i el MBA conjunt entre la UAB i la Universidad de Lima a Perú. A més, ha exercit de consultor i formador per a nombroses empreses i institucions com el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Colombia.

Mòduls: Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la informació (assignatura Tecnologia de la informació aplicable a les empreses i la seva vinculació amb la informació financera y la auditoria)

Correu electrònic:  Victor.Gimenez@uab.cat

 

Salvador Grabulós Nuñez 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Auditor de comptes, Censor Jurat de Comptes. Membre del Consell Directiu de la Secció del REA (Registre d’Economistes Auditors) de Catalunya. Dilatada experiència professional a l’àmbit d’auditoria amb més de 20 anys amb càrrec de soci de la firma Zenit Auditores y Consultores SLP. 

Experiència docent de 8 anys com a professor de l’assignatura d’Auditoria I en el Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Professor de Finances i Comptabilitat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de Barcelona). Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramón Llull). Professor de diversos cursos al Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Mòduls: Normes Internacionals d’Auditoria (NIA-ES). 

Correu electrònic: s.grabulos@zenitbcn.com 

 

Roser Güell Del Campo 

Postgraduada Universitària d’Especialització en Auditoria de Comptes (accés al ROAC). Formació continuada Les Heures. Universitat de Barcelona, novembre de 1997/ juny de 1998. Diplomada en Ciències Empresarials. Universitat de Barcelona (1992). Tècniques grupals, conducció i lideratge de grups online. Universitat de Barcelona (2020). 

Membre del ROAC, Auditora de Comptes inscrita al ROAC (2002).  Experta Comptable Acreditada en el Registro de Experts Comptables del Consell General de Economistes de Espanya. Auditora de comptes, gerent, entre 1998 i 2020 a Bnfix Pich Auditores SLP. Responsable del procés d’auditoria de comptes anuals i treballs relacionats.  Emissió de dictàmens pericials per a processos judicials. 

Des del curs 2011-2012 imparteix docència a l’assignatura Auditoria II en el Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la Universitat Autònoma de Barcelona organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Coach, mentora i formadora en empreses i altres organitzacions. Autora de diversos articles a revistes especialitzades de temàtica comptable i d’auditoria de comptes. 

Mòduls: Auditoria aplicada 

Correu electrònic: roser@roserguell.com 
 

Fèlix Pedrosa Negrete

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1978). Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (2001). Auditor, Censor jurat de Comptes (1982). Des de 1988 soci director de PKF-Audiec, SAP, firma de auditoria i consultoria i membre de ple dret de l’organització mundial PKF International. Va ser president del REA de Catalunya. 

Professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1993. Professor del Registre de Economistes Auditors (REA) i de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a l’Àrea mercantil. Des del curs 2013-2014 imparteix docència a l’assignatura d’Auditoria I en el Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la Universitat Autònoma de Barcelona organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Premi al  “Auditor del año” atorgat per el REA del Consejo General de Economistas de España, any 2019. 

Mòdulos: Normes Internacionals d’Auditoria (NIA-ES). 

Correu electrònic: fpedrosa@pkf.es 

 

Jordi Pérez Cascant 

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Auditoria per la Universitat Politècnica de Barcelona. Programme For Management Development – ESADE Executive Education. Auditor de comptes, membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC). Membre del Registre d’Experts en Auditoria Pública de la Fundació FIASEP.  Expert comptable acreditat en el Registre d’Experts Comptables. Membre del Grup de Treball per a l’elaboració i publicació de les Normes Tècniques d’Auditoria i Normes de Control de Qualitat del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Auditor de comptes. Des de 2007 es soci de la firma Crowe Spain. Actualment Managing Partner de l’oficina de Barcelona i responsable del departament de planificació. Soci Director de la Divisió d’Auditoria de l’Oficina de Barcelona. 

Docent del Col·legi d’Economistes de Catalunya a l’àmbit d’auditoria, control intern i auditoria interna als cursos 2016-2021 i en justificació de subvencions als cursos 2016-2021. Des del curs 2015-2016 imparteix docència de la assignatura de Auditoria II al Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la Universitat Autònoma de Barcelona organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Professor del Postgrau en gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica de les entitats locals de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Autor de diversos articles relacionats principalment amb l’auditoria i la comptabilitat, publicats a la revista Forum de Crowe i al web. Autor de l’article “Desde el otro lado del Atlántico. La importancia del papel del PCAOB” publicat a l’Informatiu de l’Economista. 

Mòduls: Normes Internacionals d’ Auditoria (NIA-ES) i Auditoria aplicada 

Correu electrònic: jordi.perez@crowe.es  

 

Antoni Puig Rimbau

Economista i auditor de comptes, membre del Registre Oficial d’Auditoria de Comptes (nº ROAC 14.914). Vocal de la secció del Registre de Economistes Auditors (REA) al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Des de l’any 2012 realitza la tasca de coordinador de l’àrea d’auditoria del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. Professor de l’esmentat màster a les assignatures Auditoria I i Auditoria II. Responsable de “Abante Formación”, centre de formació reconegut per l’ICAC amb codi A0004. Director de formació de l’àrea de comptabilitat i Auditoria del Col·legi d’Economistes de Catalunya (2005-2008). Professor col·laborador de la Universitat de Barcelona en el “Màster Tributari i Comptable” (2000-2010). Professor en diversos cursos i seminaris sobre comptabilitat i auditoria a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), col·legis professionals, entitats empresarials i altres. Autor de diversos llibres i articles sobre aspectes comptables i d’auditor. 

Mòduls: Normes Internacionals d’Auditoria (NIA-ES) i Auditoria aplicada.

Correu electrònic: a.puig@pich.bnfix.com 

 

Jordi Rizo Gubianas

Diplomat en Ciències Empresarials a la UAB al 1992. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la UAB al 1994. Doctorand a la Universitat de VIC. Expert Comptable Acreditat pel Col·legi d’Economistes Nº 3773.

Des de l’any 2000 és professor associat de la Facultat d’Economia i Empresa (UAB Sabadell), impartint les assignatures de Comptabilitat Introducció, Comptabilitat Financera I i II, Comptabilitat i Fiscalitat i Actualització Comptable i Financera. Des de l’any 2010, Professor del Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria (UAB). Des del 2007, Professor dels cursos sobre el Pla General de Comptabilitat i Resolucions de l'ICAC. Col·legi d'Economistes de Catalunya. Des del 2014, Professor Col·laborador en el Grau ADE i en el Màster en Comptabilitat i Finances de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des del 2018, Professor associat de comptabilitat i de Direcció Financera a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la FUAB, en el Grau de Turisme i en el Grau de Direcció Hotelera. Des del 2020, Professor de Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa en el Cicle Superior de Comerç Internacional de la FUAB.

Experiència professional en Auditoria i com a Director Financer de diverses empreses. Actualment com assessor d’empreses. És autor i co-autor de diversos llibres del seu camp d'estudi.

Mòduls: Comptabilitat financera superior i altres marcs normatius.

Correu electrònic: Jordi.rizo@uab.cat

 

Maria Rosa Rovira Val

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB (2002). Professora titular del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Experiència docent de 30 anys impartint assignatures de Comptabilitat Financera a la Diplomatura de Ciències Empresarials i al Grau d’Administració d’Empreses, i al Màster Oficial en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social, coordinant el curs de Responsabilitat Social Corporativa. Ha estat la Coordinadora UAB del Màster Internacional Erasmus Mundus Joint European Master in Environmental Studies: Cities and Sustainability (JEMES CiSu) (2015-2019 ). Ha dirigit sis tesis doctorals sobre temes de sostenibilitat, riscos mediambientals, responsabilitat social corporativa, fundacions i agricultura urbana. Ha dirigit nombrosos treballs de fi de grau i de màster sobre temes de comptabilitat financera, informes de sostenibilitat GRI, informació financera i no financera, integrated reporting.

La seva investigació es centra en: Life Cicle Cost (LCC), Urban Agriculture, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability Reporting, Integrated Reporting, Sustainability Management Tools. En els darrers 10 anys ha participat en 11 projectes, coordinant diversos d’ells, competitius europeus i nacionals relacionats amb la sostenibilitat, medi ambient, empresa, gestió ambiental, anàlisi ambiental de l’aprofitament d’aigües pluvials urbanes, agricultura urbana.

En gestió, ha estat Comissionada del rector per a sostenibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (2007-09), membre de l’equip de direcció de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) del 2003 al 2019, coordinadora de l'ICTA-UAB per a la construcció de l’edifici sostenible Z (Leed-Gold), edifici ICTA-ICP (2009-2014). 

Mòduls: Responsabilitat social corporativa i informes de sostenibilitat

Correu electrònicl: MariaRosa.Rovira@uab.cat
 

Joan Anton Ros Guasch

Doctor en Psicologia de les Organitzacions per la UAB. Tesi doctoral: “Anàlisis de Rols de Treball en Equip: Un enfoc centrat en els comportaments”, presentada al 2006 amb una qualificació d’excel·lent “cum laude”. Llicenciat en Psicologia per la UB i amb Estudis d’Economia i Empresarials a la UB. Màster en Recursos Humanos a la UAB. Auditor d’Entitats Financeres a l’Escola Superior de Caixes d’Estalvis. Diploma en Direcció Financera a EADA Bussines School i Agent de la Propietat Immobiliària, pel Ministerio de la Vivienda.

Professor de la Barcelona School of Management (BSM) de la Universitat Pompeu Fabra, a diferents programes: Màster Banca i Finances, MBA part time, Màster en Direcció Financera i Comptable, Màster en Direcció Financera i Controling, Màster en Auditoria. Professor adjunt del Departament de Finances i Control de Gestió d’EADA Bussines School en diferents programes: EMBA, MBA-part time, Control de Gestió, Direcció Marketing, Direcció Vendes, Retail, Direcció RRHH, Finances. Professor a ASSET (Asociación Española de Directivos de Empresa). Professor de finances en el Màster en Administració i Direcció d’Empreses, de la Universitat de Girona. Professor no lector de la UAB: Màster Universitari de Recursos Humans. Professor sobre temes de comptabilitat bancària i asseguradora en el Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la FUAB. Seminaris diversos a Foment Formació i Cambra de Comerç de Barcelona. Formació especialitzada per a directius, en diferents organitzacions, amb més presència en entitats de crèdit. Professor visitant a Centrum Catolica Bussines School a Perú.

Acredita una amplia trajectòria professional en el Grup Catalunya Caixa (CX)-BBVA, on ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat: Responsable del Control de Gestió del Grup i subdirector àrea de Comptabilitat i Planificació Financera, Auditor Sènior, subdirector de l’àrea de Crèdits, Director de Oficina.

Ha presentat diferents ponències a congressos, i ha realitzat publicacions en premsa, revistes, i llibres,

Mòduls: Comptabilitat financera superior i altres marcs normatius

Correu electrònic: joananton.ros@bsm.upf.edu

 

Xavier Sentís Ros

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Auditoria UB-CEC. Postgrau en Tributació UAB. Dilatada experiència professional, més de 23 anys, en auditoria del sector privat (nacionals i multinacionals) i del sector públic (auditoria de concessions administratives, de subvencions, ajuntaments.,.). Consultor independent en temes comptables, fiscals i financers de Pimes. Membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Membre de l’ACCID.

Professor associat de la UAB, des de febrer de 1998, a les assignatures de Comptabilitat Financera, Anàlisis d’Estats Financers, Auditoria i Actualització Comptable i Financera.
Experiència de 10 anys com a docent del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria FUAB-CEC (màster oficial homologat per ICAC). Professor Associat a la URV de l’àrea de Direcció Financera, en els graus d’Economia, ADE i Finances i Comptabilitat. Professor Associat del TecnoCampus de Mataró en el grau universitari ADE. Professor / consultor de l'UOC a l’assignatura de Gestió i Control Pressupostari. Formador / professor del Col·legi d’Economistes de Catalunya en matèria comptable, auditoria i informació financera. 
Participació, juntament amb un grup de professors universitaris, en un projecte de formació de PGC dirigit als equips d’auditora de la firma KPMG. Participació en Cursos de PGC – NIC/NIIF dirigits a les empreses d’auditoria, consultoria, Cambra de Terrassa, Centre Metal·lúrgic de Sabadell, IDEC-UPF, i per a empreses privades i públiques, en format “in-company".

Mòduls: Comptabilitat financera superior i altres marcs normatius, Normes internacionals d’Auditoria i Auditoria aplicada.

Correu electrònic : xavier.sentis@uab.cat
 

José Serrano Madrid

Doctor en Comptabilitat i Economia per la Universidad de Murcia (2015). Llicenciat en Administració i Direcció d’Empresa per la Universidad de Murcia (2004). ENAE Màster en Auditoria de Comptes 2005. ENAE Màster en Tributació i Assessoria Fiscal 2007 CEF. Màster en Direcció i Gestió Comptable 2009 CEF. Màster en Investigació en Ciències de l’Empresa 2010 UMU. Auditor de comptes amb una experiència professional de 15 anys en BNFIX Mediterráneo Auditores SAP.

Experiència docent com a professor associat de la Universidad de Murcia, professor de les assignatures Auditoria I i Auditoria Ii en el Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la Universitat Autònoma de Barcelona organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Professor visitant a la University of Antwerpen (estiu de 2018) i a la University of Malta (estiu de 2019).

Autor de diversos llibres y articles de comptabilitat i auditoria de comptes. Premi AECA pel treball sobre “La relació entre la qualitat de l’auditoria i els ingressos de l’auditor AECA Sep-19”, i premi EJFB pel treball “Les firmes familiars d’auditoria i la seva gestió del risc”, al setembre de 2019.

Mòduls: Normes Internacionals d’Auditoria (NIA-ES) i Auditoría aplicada

Correu electrònic: jose.serrano@bnfix.com 

 

Carlos Soria Arrufat

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Membre de l’Institut de Censors Jurats de Comptes de Espanya i del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes. Va ingressar a PricewaterhouseCoopers al 1996 exercint de Sènior Manager de la firma durant 2005-2009.  Des de 2017 és soci de la firma Fair Audit, S.L.P. i assessor d’una empresa quotitzada en el mercat continu espanyol. Durant la seva carrera professional ha liderat treballs de diversa índole per a grans grups nacionals i internacionals de diferents sectors essent els principals: Danone, Roca Radiadores, Borges, Mattel España, Renta Corporación, Habitat, Valeo, ThyssenKrupp, Kappa, Zardoya Otis, Hostelería Unida, Boehringer, etc. Especialista en International Finantial Reporting Standars (IFRS) i en normativa comptable espanyola. Ha format part durant diversos anys dels Grups de formació interna en Metodologia i Normativa tècnica. Així mateix ha participat durant la seva etapa a PricewaterhouseCoopers en diverses due diligence de compra i de venda. 

Des del curs 2012-2013 imparteix docència a l’assignatura de Auditoria II en el Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la Universitat Autònoma de Barcelona, organitzat conjuntament amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Mòduls: Auditoria aplicada

Correu electrònic: carlos.soria@gmail.com   


 

Stefan Van Hemmen

Vicedegà de Postgraus i d'Internacionalització (2018-2021) de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB (any 1999).
Investigador responsable del projecte "Estadística Concursal UAB-Colegio de Registradores" (des de 2005). Professor de l'àrea d'Economia Financera i Comptabilitat (des de 1992). Professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria (UAB) des del curs 2017.

Membre investigador dels projectes: "Cambios organizativos para mejorar el bienestar social". Codi: ECO2017-86305-C4-2-R, entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO); i de "Grup d’eficiència i competitivitat empresarial. Business eficiency and competitiveness group". Codi: 2017SGR1036, entitat finançadora: AGAUR (Generalitat de Catalunya).

Mòduls: Fiscalitat empresarial i marc legal de les situacions concursals

Correu electrònic: stefan.vanhemmen@uab.cat
 

 

Xavier Verge Mestre

Economista. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1987) (MECES: 3) i e-MBA (2001) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment professor Titular E.U. (des de 1998) en Gestió de Sistemes d’Informació i similars, Departament d’Empresa; i Coordinador del Grau en Gestió Aeronàutica (Escola d'Enginyeria - UAB). Consell de Govern i membre del Consell Social de la UAB. (2009-2012 i des del 2015 fins a l'actualitat). Va ser Coordinador del Grau en Empresa i Tecnologia, Subdirector de l’Escola d’Enginyeria de la UAB. Té més de 10 anys d’experiència docent en tot tipus de programes de màster i en l’empresa (la majoria d’ells són MBA a temps complet, executius i especialitzats). Exvicepresident del Club Natació Sabadell. Professor assistent i associat a la UAB des de 1987. Camps d' especialització: Tecnologia i Empresa, emprenedoria, models de negoci, gestió de sistemes d’informació i innovació.

Mòduls: Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la informació (assignatura Tecnologia de la informació aplicable a les  empreses i la seva vinculació amb la informació financera i l’auditoria).

Correu electrònic: xavier.verge@uab.cat

 

Immaculada Vilardell Riera

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona de la qual n’és professora. Imparteix la seva docència a la Facultat d’Economia i Empresa en assignatures de l’àmbit de la comptabilitat financera i de gestió. Ha publicat, conjuntament amb altres autors, diversos llibre de comptabilitat financera.

Ha estat professora a diferents màsters organitzats per la UAB, la Universitat de Barcelona  i l’Université de Montpellier 1. Va dirigir les primeres edicions del programa de postgrau “Auditoria de Comptes” organitzat conjuntament amb el Departament d’Empresa de la UAB i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (1991-1998).

Ha ocupat diferents càrrecs de gestió i direcció de la UAB. Des de 1998 va ser delegada del rector pel contracte programa i, posteriorment, pel pla director fins al 2005 en què va ser nomenada vicerectora d’Economia de la UAB fins al 2009.  

Mòduls: Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la informació (assignatura Comptabilitat Directiva i de gestió). 

Correu electrònic: Immaculada.vilardell@uab.cat