Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Pla d'estudis Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Treballs de fi de màster

El Pla d’Estudis del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat incorpora un Treball de Fi de Màster (TFM) de 6 crèdits ECTS amb caràcter obligatori per a obtenir el títol.

Tal i com queda definit en el Pla d’Estudis, la formació teòrica i pràctica que adquireix l’estudiant conclourà amb l’elaboració i defensa, si s’escau, d’un treball de fi de màster que es realitzarà en la fase final del pla d’estudis i estarà orientat a l’avaluació de competències associades al títol.

Consulteu la Guia docent per obtenir detalls sobre les competències, resultats d’aprenentatge, metodologies i característiques específiques del TFM.