Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Pla d'estudis Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44444 - Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la Informació (2023-24)

 44446 - Auditoria Aplicada (2023-24)

 44442 - Comptabilitat Financera Superior i Altres Marcs Normatius (2023-24)

 44443 - Normes Internacionals d'Auditoria (NIA-ES) (2023-24)

 44445 - Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i Consolidació (2023-24)

 44447 - Treball de Final de Màster (2023-24)

 44835 - Pràctiques Professionals (2023-24)

 44450 - Responsabilitat Social Corporativa i Informes de Sostenibilitat (2023-24)