Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Pla d'estudis Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Treballs de fi de màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) comporta la realització d'un treball acadèmic inèdit, de caràcter teòric i/o aplicat, en què s'ha d'aplicar de manera integrada els coneixements i competències adquirits durant els estudis de màster.

El MEINS contempla un TFM obligatori de 9 ECTS, equivalents a 225 hores de dedicació. El caràcter multidisciplinari i transversal del MEINS, junt amb el perfil acadèmic divers de l'alumnat, pot donar lloc a la realització de TFMs també innovadors des del punt de vista pedagògic.

Objecte d'interès

Els projectes de transformació social que puguin ser objecte d'interès d'un TFM poden alimentar-se d'idees i metodologies diverses:

1. Vinculades a la formació dels diferents graus i postgraus de procedència de l’alumnat, tenint en compte que hauran desenvolupat un Treball de Fi de Grau en el seu àmbit formatiu de referència.

2. Vinculades a les iniciatives i reptes que les diferents AAPP, empreses, cooperatives, fundacions, associacions, mútues, i empreses d'inserció laboral proposin als estudiants del màster com a part de la seva estratègia de desenvolupament social, que podrien tenir una resposta qualificada i transversal per part dels estudiants via els TFMs del MEINS.

3. Vinculades a les iniciatives i reptes vinculats a la pròpia universitat. L'emprenedoria i la innovació social han de poder revertir sobre la pròpia universitat. Per tant, el TFM es pot vincular a projectes que puguin canviar la pròpia universitat (crear cooperatives de servei als estudiants, o desenvolupar projectes en economia circular o bio-construcció són exemples de les possibilitats que ofereixen els diferents campus de la UAB).

Metodologia

Es pot utilitzar una estructura més tradicional d'aprenentatge, o innovar en el sentit de concebre el TFM com a projecte de resposta a qualsevol repte de transformació social que l’estudiant vulgui contribuir a resoldre.

Els processos d'innovació oberts es basen en la intel·ligència col·lectiva i sorgeixen de la col·laboració de diverses persones. Per tant, si es formen equips d'estudiants amb diferents perfils acadèmics, es pot atacar un repte concret des de diferents òptiques. D'aquesta manera, poden obrir-se possibilitats de resolució dels reptes plantejats que un enfocament més tradicional potser no permetria albirar.

En el cas de realitzar un TFM conjunt, des del punt de vista acadèmic cadascun dels membres de l'equip haurà de defensar la seva contribució individual, en forma de TFM propi, al projecte conjunt o a la resolució en equip del repte inicialment afrontat.