Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Pla d'estudis Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44431 - Idea i Projecte d'Emprenedoria i Innovació Social (2023-24)

 44434 - Pràctiques Externes (2023-24)

 44433 - Regulació i Polítiques Públiques (2023-24)

 44432 - Tecnologia i Comunicació en Emprenedoria i Innovació Social (2023-24)

 44435 - Treball de Final de Màster (2023-24)