Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Admissió Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior.
  3. Carta de motivació
  4. Document acreditatiu del grau de discapacitat (si s'escau)
  5. Certificat d'idioma (castellà B2), en cas que ni el castellà ni el català sigui la llengua materna.
  6. CV (Experiència professional)
  7. Minor en Emprenedoria i Innovació Social (si s'escau)

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat "Situació d'estudis previs", indicant l'opció "Pendent de finalitzar".

En cas que tinguis problemes o dubtes en el procés de preinscripció cal que contactis amb nosaltres a través del correu electrònic ga.campus.sabadell@uab.cat  el més aviat possible.