Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Formació sòlida, avançada i versátil pels estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals

Pla d'estudis Màster Oficial - Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Treballs de fi de màster

Com a element final del màster, la tesi ofereix a l'estudiant l'oportunitat de demostrar experiència en l'àrea escollida i desenvolupar les habilitats necessàries pel treball en equip.

  • La tesi de màster és un article acadèmic acuradament argumentat d'aproximadament 6000-7500 paraules en el text principal (excloent taules, figures i referències), és a dir, aproximadament 25-30 pàgines.    
  • En el MEBA les tesis de màster es redacten en grups de 2-3 persones.
  • És tasca dels estudiants proposar un grup a altres companys o unir-se a un grup existent.
  • La tesi ha de tenir un enfocament que es trobi dins dels temes del programa MEBA, i ha d'estar redactada sota la guia d'un supervisor.
  • Els professors de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UAB tenen dret, encara que no és obligatori, a convertir-se en directors de tesi de màster. És responsabilitat dels estudiants trobar un supervisor.
  • És necessària l'aprovació del tema de tesi i el supervisor de tesi per part dels coordinadors del MEBA.