Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

  • Tenir una llicenciatura o un grau d'Economia, d'Administració i Direcció d'Empreses o de l'àmbit de l'economia o de l'empresa. Hi poden accedir també persones amb una llicenciatura o un grau de ciències, una enginyeria o altres títols afins amb marcat perfil tècnic. Les altres titulacions se sotmeten a la consideració de l'òrgan d'admissió.
  • També poden accedir al màster els titulats universitaris, europeus i d'altres països, en estudis d'àmbits afins.

Criteris de selecció

Es valora:
1) Expedient acadèmic.
2) Coneixement de la llengua anglesa: nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.
3) Altres estudis previs afins al màster.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://pagines.uab.cat/meba/