Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Formació sòlida, avançada i versátil pels estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals

Admissió Màster Oficial - Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Sol·licitud específica, que es pot descarregar aquí.
  2. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  3. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior.
  4. Certificacions que acreditin el coneixement de la llengua anglesa nivell B1.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat "Situació d'estudis previs", indicant l'opció "Pendent de finalitzar".

--------------------------------------------------------------------------------

Un cop admès/a al Màster oficial i liquidada la prematricula i reserva de plaça, en cas que els teus estudis d'accés al Màster s'hagin cursat fora de la UE, hauràs de legalitzar els documents acadèmics (expedient i títol) per la via requerida (via diplomàtica, Conveni de l'Haia o Conveni Andrés Bello).

IMPORTANT: Al moment de la matrícula del Màster hauràs de portar els documents acadèmics originals del grau/llicenciatura/diplomatura: títol i expedient (qualificacions). Aquesta documentació haurà d'estar legalitzada (si no pertany a la UE) i amb traducció jurada (excepte per a documents en català, castellà, portuguès, italià, francès o anglès).

En cas que tinguis problemes o dubtes en el procés de preinscripció cal que contactis amb nosaltres per correu electrònic (master.meba@uab.cat) el més aviat possible.