Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Formació en recerca d’avantguarda dirigida a desenvolupar una carrera científica, acadèmica o professional en centres de recerca, universitats, hospitals i empreses del sector de l’R+D+I

Pla d'estudis Màster Oficial - Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

L'estudiant matriculat en qualsevol dels mòduls de practiques: Pràctiques
Professionals i de Recerca en Bioquímica Estructural i Biologia Molecular, o practiques professionals i de recerca en patologia molecular, s'haurà d'integrar en un grup d'investigació durant el curs acadèmic en què està cursant el Màster. En aquest temps, haurà de desenvolupar un treball de recerca, a través del qual haurà d'adquirir una certa capacitat investigadora que, en el futur, li permeti desenvolupar un projecte d'investigació. En finalitzar les practiques el alumne haurà de presentar el seu Treball de Fi de Màster (TFM) que consisteix en la presentació d'una memòria escrita, i defensa oral del treball realitzat durant les practiques davant d'un tribunal format per 3 professors.

Exemple d'alguns treballs del curs 2015-16:

Title: Analyzing the mediating role of diabetes and dyslipidemia in the causal association of body mass index and cardiovascular disease.
Institution: Autonomous University of Barcelona, IMIM

Title: Study of Genomic Heterogeneity and Targeted therapy in Endometrial
Cancer PDX models.
Institution: Vall Hebron Research Institute

Title: Setting up a dopamine D2 receptor-stimulated [35S]GTPγS binding assay in three membranes sources: a possible tool to study new antipsychotics
Institution: Instituto de Neurociencias y Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Medicina (UAB)

Title: Caracterización de la MAP quinasa ERK5 en células de glioblastoma humano.
Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Barcelona.

Title: Studying the functional role of miR-1248, miR-1291 and miR-3651
in breast cancer cell lines
Institution: Laboratori d'Oncologia Mèdica Translacional - IIB-SantPau, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Title: La internalització de Ror2 en la via no canònica de Wnt
Institution: Unitat de Biofísica, Departament de bioquímica i biología molecular, UAB

Title: “Caracterización del papel de las quinasas mitóticas Plk1 y Aurora A en el cáncer de ovario”
Institution: VHIR

Title: Técnicas de clonaje y expresión proteica para la detección de anticuerpos neutralizantes en terapia génica contra la esclerosis múltiple.
Institution: Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica (CBATEG). Universitat Autònoma de Barcelona

Title: Efecto del control glicémico sobre la composición y funcionalidad de las lipoproteínas de pacientes con diabetes tipo 2.
Institución de investigación biomédica Sant Pau, Departamento de Bioquímica, Grupo de investigación de Bioquímica cardiovascular

Title: Pràctiques al Servei de Bioquímica Clínica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Institution: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Title: “Automated quality control for magnetic resonance spectra of brain tumors by Convex Non -negative matrix factorization”
Institution: IBB-UAB

Title: Dysfunctional High-density lipoproteins in Familial hypercholesterolemia
Institution: Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau