Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Formació en recerca d’avantguarda dirigida a desenvolupar una carrera científica, acadèmica o professional en centres de recerca, universitats, hospitals i empreses del sector de l’R+D+I

Pla d'estudis Màster Oficial - Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42894 - Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

 42897 - Seminaris Avançats en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

 42892 - Treball de Fi de Màster

 42886 - Avenços en Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

 42893 - Bases Moleculars de la Transducció de Senyal i el Càncer

 42896 - Competències Bàsiques en Recerca Translacional i Clínica

 42895 - DNA Recombinant: Fonaments i Aplicacions Avançades

 42887 - Estructura de Biomolècules

 42888 - Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia

 43473 - Genòmica i Proteòmica Avançades

 42890 - Neurobiologia Molecular i Fisiològica (2022-23)

 42898 - Pràctiques Professionals i de Recerca en Bioquímica Estructural i Biologia Molecular

 42899 - Pràctiques Professionals i de Recerca en Patologia Molecular

 42891 - Transgènesi i Teràpia Gènica: de l'Animal a la Clínica