Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació

Treballs de fi de màster

La finalitat del treball fi de màster és que l’estudiant aprofundeixi en l’estudi d’un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l’arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l’arxivística i la gestió de documents.

Els objectius formatius abasten:

1. Aprofundir en l’estudi d’un tema de l’Arxivística i la gestió de documents.
2. Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la recerca: cerca de fonts d’informació, recollida, anàlisi i interpretació de dades, presentació de conclusions i redacció del treball.
3. Aplicar els coneixements i les competències adquirides durant la realització del Màster de forma autònoma.