Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Computer Vision

Pla d'estudis Màster Oficial - Visió per Computador / Computer Vision

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster que aquí es proposa és un màster d'1 any (60 ECTS) impartit en 2 semestres de 30 crèdits cadascun. Els continguts se centren en l'aprofundiment en les tècniques i els problemes de la visió per computador (VC). S'organitza en 9 mòduls obligatoris, dels quals 8 mòduls són de 6 ECTS i un treball de fi de màster de 12 ECTS. Aquest màster no ofereix especialitats ni itineraris, per tant tots els mòduls són de caràcter obligatori.

Horaris

Consulteu la web del màster.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 48
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi de Vídeo 6 OB
Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador 6 OB
Disseminació de la Recerca 6 OB
Introducció a la Visió Humana i Computacional 6 OB
Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia 6 OB
Optimització i Inferència per a la Visió per Computador 6 OB
Reconeixement Visual 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Visió 3D 6 OB

 


OB: Obligatoris