Màster oficial en Visió per Computador / Computer Vision

Màster interuniversitari que ofereix un programa actualitzat dels mètodes i fonaments de la visió per ordinador, component fonamental de molts sistemes intel.ligents

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

 43082 - Anàlisi de Video

 43083 - Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador

 43084 - Disseminació de la Recerca

 43085 - Introducció a la Visió Humana i Computacional

 43087 - Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia

 43086 - Optimització i Inferència per a la Visió per Computador

 43088 - Reconeixement Visual

 43090 - Visió 3D