Màster universitari en Visió per Computador / Computer Vision

Màster interuniversitari que ofereix un programa actualitzat dels mètodes i fonaments de la visió per ordinador, component fonamental de molts sistemes intel.ligents

Pla d'estudis Màster Oficial - Visió per Computador / Computer Vision

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43082 - Anàlisi de Video

 43083 - Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador

 43084 - Disseminació de la Recerca

 43085 - Introducció a la Visió Humana i Computacional

 43087 - Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia

 43086 - Optimització i Inferència per a la Visió per Computador

 43088 - Reconeixement Visual

 44664 - Treball de Final de Màster

 43090 - Visió 3D