Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster és de 60 crèdits a cursar en un únic curs en dos semestres de 30 crèdits cadascun. L'objectiu de l'Màster de Traducció i Estudis Interculturals és formar professionals, acadèmics i investigadors que puguin inserir-se directament en el mercat laboral o en activitats de recerca en el camp de la Traducció i els Estudis interculturals.

El Màster consta de dues especialitats, una enfocada a l'exercici professional, Traducció i Mediació Intercultural, i una altra a la recerca, Traductologia i Estudis Interculturals. L'estudiant haurà d'escollir una de les dues especialitats, obligatòriament. L'especialitat de Traducció i Mediació Intercultural respon a l'especialització que exigeix ​​actualment el mercat laboral de la traducció, i la necessitat de mediació intercultural que comporten els fluxos migratoris. L'especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals respon a la consolidació de les disciplines de Traductologia i Estudis interculturals com a camps científics. Té per objectiu formar especialistes de el coneixement i la investigació en Traductologia, en els aspectes socioculturals de el contacte entre cultures i en la transferència intercultural.

En el màster es contemplen dues llengües B (xinès i anglès) i una llengua A (espanyol).

Definicions de llengües A i B.
Llengua A: Llengua materna, o amb domini similar a la llengua materna.
Llengua B: Llengua estrangera.

Inici de curs

18/09/2024

Horaris

Les classes començaran aproximadament la segona setmana de setembre de 2023.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Especialitat en Traducció i Mediació Intercultural

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Bases per a l'Estudi de la Traducció, la Traductologia i els Estudis Interculturals B-A 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Modalitats de Traducció B-A 15 OT*
Traducció Especialitzada i Interpretació als Serveis Públics 15 OT*

* Obligatori d'especialitat

 

Especialitat en Traductologia i Estudis Interculturals

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Bases per a l'Estudi de la Traducció, la Traductologia i els Estudis Interculturals B-A 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Àmbits de Recerca de la Traductologia i dels Estudis Interculturals 15 OT*
Fonaments de la Traductologia i dels Estudis Interculturals 9 OT*
Iniciació a la Recerca 6 OT*

* Obligatori d'especialitat

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius