Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Pla d'estudis Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44386 - Bases per a l'Estudi de la Traducció, la Traductologia i els Estudis Interculturals B-A

 44018 - Treball de Final de Màster

 44016 - Àmbits de Recerca de la Traductologia i dels Estudis Interculturals

 44015 - Fonaments de la Traductologia i dels Estudis Interculturals

 44017 - Iniciació a la Recerca

 44529 - Modalitats de Traducció B-A

 44713 - Traducció Especialitzada i Interpretació als Serveis Públics